Guds Bud är t.ex.:

1. Du ska inte utöva homosex.

2. Du ska ära och hedra dina föräldrar.

3. Du ska inte ljuga.

4. Du ska inte vara girig.

5. Du ska inte ta mutor.

6. Du får inte skilja dig förutom då det gäller otukt.

7. Du ska hålla ditt ord.

8. Du ska vara trofast.

9. Du ska inte tro på andra gudar (t.ex. den katolske=SATAN).

Lukas 10:27 »'Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv.'»

ÄLSKAR DU HERREN DIN GUD AV ALLT DITT HJÄRTA?

~~~~

I Apostlagärningarna 5 kan man läsa:

Ananias och Safira

5 En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. 2 Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och lade för apostlarnas fötter. 3 Då sade Petrus: "Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög mot den helige Ande och tog undan en del av pengarna för jorden? 4 Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit, inte bara för människor utan för Gud." 5 När Ananias hörde de orden föll han ner och dog, och stor fruktan kom över alla som hörde det. 6 De yngre männen kom och svepte honom, bar bort och begravde honom.

7 Omkring tre timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. 8 Petrus frågade henne: "Säg mig, sålde ni jorden för det beloppet?" Hon svarade: "Ja, för så mycket." 9 Petrus sade till henne: "Varför har ni kommit överens om att fresta Herrens Ande? Se, de män som har begravt din man står vid dörren, och de skall också bära bort dig." 10 Och plötsligt föll hon ner död vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. 11 Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta.

~~~~

Människor tror att de ska komma undan den Gud som ser allt.

Människor tror att Gud inte är så noga utan ser mellan fingrarna.

Människor tror att man kan vara kristen och samtidigt lura Gud.

Människor tror att man kan bli frälst och samtidigt synda.

Människor tror att det är lätt att bli frälst.

Människor tror de kan ändra sitt eget hjärta.

Människor tror de inte behöver Gud.

Människor tror att alla som säger sig vara kristna är kristna.

Människor tror att de kan komma in i Guds rike genom en bakdörr.

Människor tror att Gud är till för att behaga människor.

Människor måste dö bort från allt som är av denna världen.

Människor måste dö bort sin självrättfärdighet.

Människor måste finna sitt behov av Gud.

Människor måste anstränga sig att finna Gud.

Människor ska en gång stå inför Gud och göra räkenskap!

~~~~

GÖR ALLT DU KAN FÖR ATT KOMMA IN GENOM DEN TRÅNGA DÖRREN!

DÖRREN SOM ÄR ÖPPEN FÖR ALLA SOM VILL FÖRNEKA SIG SJÄLV ÄR

JESUS KRISTUS - den trånga dörren!


DU VÄLJER!
DU VÄLJER!

FÖRVÄNTA DEJ EN HÅRD STRID!

~~~~

How to be Saved! - Bishop J. C. Ryle Sermon

LÄS OCKSÄ: Guds Bud gäller ALLA