Vilken Gud tror du på!

Tror du på hinduernas gud?

Tror du på buddisternas gud?

Tror du på shamanernas gud?

Tror du på antroposofernas gud?

Tror du på frimurarnas gud?

Tror du på mormonernas gud?

Tror du på jehovas vittnes gud?

Tror du på sjundedags adventisternas gud?

Tror du på newagarnas gud?

Tror du på evangelikalernas gud?

Tror du på katolikernas gud?

Tror du på ekumenernas gud?

Tror du på islamisternas gud?

Tror du på judarnas talmudgud?

Tror du på baalsguden?

Tror du på tammuzguden?

Tror du på människoguden?

Tror du på trollguden?

Tror du på luciferguden?

Jakob 2:19 Du tror att Gud är en. Däri gör du rätt; också de onda andarna tro det och bäva.

~~~~

Det finns bara en Gud.

Det är han som skapat himmel och jord och allt som finns därpå. (1 Mosebok 1:1)

Om du vill ha ett evigt liv ska du inte tro att du får det genom att dyrka onda andar och falska gudar.

Islamisterna dyrkar onda andar, judarna dyrkar onda andar, ockultisterna (newagarna) dyrkar onda andar osv. osv. osv.

Om du säger dig vara en Gudsdyrkare så sluta tillbe onda andar utan kom till den levande Guden (som inte bor i byggnader utan i de människor som tror på honom)!

Sluta med ditt fördärvande liv och sök den levande guden som låter sig finnas av de som söker honom med ett uppriktigt hjärta!

Du kan få betala med livet.

De kan döda kroppen, men de kan inte döda själen!

SÖK GUD MEDAN HAN LÅTER SIG FINNAS!!

"SEDAN" KAN VARA FÖR SENT!!Alla "gudar" är döda men JESUS LEVER!