Satan kallar sig också "kristen" - när det behövs.

Han säger att han tror på Jesus  ("också de onda andarna tror". Jakob 2:19) - när det behövs.

Många kallar sig kristna men försöker komma in bakvägen.

Det finns bara ett sätt att komma in:

Det är genom DÖRREN, som är Jesus Kristus.

Jaha, sen då?

Ingen människa kan frälsa sig själv.

Gud är den som frälser.

Gud känner våra hjärtan.

Du kan inte lura Gud.

Gud vet om du menar allvar.

Gud vet om du ljuger.

De som håller sig till onda andras läror såsom t.ex.:

Jehova vittnens, mormonismens, sjundedags - adventisternas, frimureriets, new age lärors, ekumeniska "kristnas", katolikers, kristensamfundets, Steiners lära, judendomens lära, etc. etc. - är fel ute!

FEL JESUS!! 

Du försöker komma in bakvägen!!

Du som inte LYDER evangeliet och Bibelns Ord (som är Jesus Ord. Jesus ÄR Ordet!) och är född från ovan, (Joh. 3:3) kan inte komma in i Guds rike.

Om du försöker komma in bakvägen ska Jesus säga: "Gå bort från mig du förbrytare":

Matteus 7:13 Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. 14 Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

v 21-23 Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? 23 Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.

Kan den så kallade "frälsarkransen" frälsa dig!? KNAPPAST! Om jag inte tar fel så står Martin Lönnebo bakom denna. Han är frimurare (f.d. präst i Svenska kyrkan) - en lögnare och satansdyrkare alltså!

ÄR DU EN SANN KRISTEN (FÖDD PÅ NYTT - FRÅN OVAN)? ELLER ÄR DU EN LÖGNARE?