Arken på väg mot etablerad kyrklighet

I början av året välkomnades Linda Bergling, församlingspastor i Arken, som medlem i nätverket Pingst Pastor. För den fristående församlingen blev det ett steg närmare etablerad svensk kristenhet. – Framtiden får utvisa om Arken blir en pingstförsamling, säger Linda Bergling.

~~~~

Fri från Arkens bibelskola!

Jag är uppvuxen i en kristen familj och trodde från barnsben på Jesus, det var det mest naturliga som fanns att tro på honom. När jag kom upp i tonåren började jag att känna en stor längtan efter att komma närmare honom. Genom församlingen som jag tillhörde kom jag i kontakt med Trosrörelsens undervisning. Församlingen i sig var inte en trosrörelseförsamling men somliga i församlingen hade börjat ta till sig den här typen av undervisning. Jag tyckte att undervisningen var fantastisk och upplevde att mycket hände i mitt liv tillsammans med Jesus. Jag växte både i min tro och i min relation med Jesus. Efter ett antal år så kände jag att jag ville fördjupa mig i den här typen av undervisning och hade i tankarna att gå en bibelskola som hade fokus på själavård. Jag fick höra talas om bibelskolan Arken både genom TV men blev också tipsad av en person i min församling att gå den. Efter att ha bett och sökt Gud i den här frågan så upplevde jag att jag skulle gå Arkens bibelskola.Matteus 7:15 Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.

Jeremia 23:1-2 Ve de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger Herren. Därför säger Herren, Israels Gud, så om de herdar som vallar mitt folk: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag ska straffa er för era onda gärningar, säger Herren.

Här kan du se SKR Sveriges kristna råd (där ingår bl.a. Svenska kyrkan, pingst och andra samfund) ett organ för VÄRLDSKYRKAN, som är Satans kyrka!

Detta är det bibelord de (falska präster, pastorer och ledare) använder för att förvilla:

”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig”Johannesevangeliet 17:21

Men detta ord gäller de som delar den bibliska tron, är födda på nytt (Joh.3:3) och lyder Gud och hans ord.

Det gäller INTE de som inte är födda på nytt och är inlemmade i Satans VÄRLDSKYRKA!