"Käre Gud, Jesus Kristus, vår Herre och Skapare!

Jag vet att du länge sökt mig, du har funnits där jämnt, men först nu
51 år gammal har jag tagit din hand!

Jag har levt i synd, haft begär efter pengar, karriär och spel mm, men du har ändå räddat mig så många gånger från synd.

Och du räddade mig då jag föll från min cykel från hög höjd och då
traumaenheten fick inkallas.

Du räddade mig då ett flygplan som kraschade utanför fönstret kunde tagit mitt liv.

Du har räddat mig från så mycket synd.

Du har alltid funnits där min Herre, alltid. Och nu vill jag mig döpas i ditt namn!

Jag vill leva med dig min Herre, Jesus Kristus."

Stefan

~~~~

"Dear God, Jesus Christ, our Lord and Creator!

I know that you've been searching for me for a long time.

You've been there always, but only now 51 years old, I have taken your hand!

I have lived in sin, had a desire for money, career and games, etc., but you have saved me so many times from my sin.

And you saved me when I fell off my bike from high altitude and when the Trauma Unit was called in.

You saved me when a plane crashing outside the window where I lived , could have taken my life.

You saved me from so much sin.

You have always been there my Lord, always. And now I want to be baptized in your name!

I want to live with you my Lord, Jesus Christ. "

Stefan