ABOUT US


REPEAL, PREVENT, EDUCATE

Stop Noahide Law is an activist group formed in the United States in 2015. We are dedicated to repeal American Public Law 102-14, educate the public about the dangers of Jewish Noahide Law, and prevent the spread of this legal system (and the religion of “Noahidism”) to other parts of the world.

LEARN MORE ABOUT THE NOAHIDE LAWS

JOIN OUR FACEBOOK GROUP

LIKE OUR PAGE ON FACEBOOK

7StopNoahideLaw7@gmail.com

OUR SEVEN OBJECTIVES:

1) Educate ourselves and the world about the “Seven Noahide Laws”; the laws for non-Jews from the Jewish Babylonian Talmud

2) Demonstrate that the Jewish “Seven Noahide Laws” are dangerous and are intended to be implemented internationally (beginning in the United States)

3) Show the Zionist/Israeli connection to the “Seven Noahide Laws”

4) Discuss Noahide Law in the larger contexts of Judaism and Halakha (Jewish Law)

5) Prove that criticism of Noahide Law and Judaism in general is not “anti-Semitism” (not racist or anti-ethnic but opposition to an ideology)

6) Prevent the spread of the Noahide Laws and Noahidism globally

7) Above all else, repeal American Public Law 102-14

Read more

~~~~

Noahide Law (Public Law 102-14) was passed by only four congressmen

Picture1ttt

Many American find it hard to believe that congress would pass Public Law 102-14 (The Noahide Laws) if they were truly detrimental to the freedoms of non-Jews. Aren’t most people in congress non-Jewish?  Why would they pass a law that was against their own interests?

No need for a Sanhedrin to enforce the Noahide Laws say Rabbi Schneerson

2349077637_thumb[1]

-One Rabbi who promoted the idea that no court is needed to use “force” to make non-Jews follow the Noahide Laws was Rabbi Menachem Mendel Schneerson, the very Rabbi honored in Public Law 102-14, a law which makes the principles of Jewish Noahide Law the foundation of American civilization and requires the USA to promote these principles internationally, principles which are full of hatred for non-Jews and give Jews the right to reign supreme.

~~~~

Revelation 20:4 And I saw thrones, and they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshiped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or on their hands. And they lived and reigned with Christ for a thousand years.

Uppenbarelseboken 20:4 Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år.

___

Hesekiel 33 1 Herrens ord kom till mig. Han sade: 2 Du människobarn, tala till dina landsmän och säg till dem: När jag låter svärdet drabba ett land och folket i det landet utser en man bland sig och gör honom till sin väktare, 3 och han ser svärdet komma över landet och blåser i hornet och varnar folket, 4 men den som får höra ljudet från hornet ändå inte låter varna sig, utan svärdet kommer och tar bort honom, då kommer hans blod över hans eget huvud.

Men om väktaren ser svärdet komma och inte blåser i hornet för att varna folket, och svärdet kommer och tar bort någon bland dem, då dör denne genom sin egen missgärning, men hans blod skall jag utkräva av väktarens hand. 

~~~~

(Mig veterligt finns det ingen präst eller pastor i Sverige som upplyser "sina" medlemmar om betydelsen av Noahide-lagarna. Tydligen är det även sällsynt i USA att pastorer upplyser om denna ondskefulla lag som angår alla inte minst de som bekänner Jesus Kristus som sin Herre.)