..Prediction

THE WORLD IS A STAGE * ISIS DOES NOT EXIST
(Den svenska lögnradion (och all annan lögnmedia som t.e.x. DN - de får t.o.m. pris för att ljuga) älskar att sprida desinformation. De lägger ner stor ansträngning och mycket av våra pengar att babbla om det så kallade valet i USA.)

~~~~


Psalm 83:5

For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:

Enigt rådslår de med varandra,
 de sluter förbund mot dig:


Isaiah 28:15

Because ye have said, We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement; when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us: for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves:

Jesaja 28:15

Ni säger: "Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe."  

~~~~

Isaiah 28:17-18

Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet: and the hail shall sweep away the refuge of lies, and the waters shall overflow the hiding place.18 And your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with hell shall not stand; when the overflowing scourge shall pass through, then ye shall be trodden down by it.

Jesaja 28:17-18

Och jag skall låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet. Hagel skall slå ner lögnens tillflykt, vatten skall skölja bort gömstället. Ert förbund med döden skall upplösas, ert fördrag med dödsriket skall inte bestå. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall ni bli nertrampade av det.