2 Thess. 8-10 And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming: 9 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, 10 And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.2 Tess. 2:8 Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. 10 Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta.  
________________________________________________________________

THE AMERICAN PHARAOH

Barack Obama’s Jewish identityPresident Obama at a White House Hanukkah Dinner: I Am ‘Jewish in My Soul’