Take A Trip Into The Depths Of HELL  

~~~~

Wisconsin technology firm Three Square Market has injected 80 employees with their own brand of RFID microchips over the last year, and according to MIT Technology Review, "they love it."

The implant, which is about the size of a grain of rice, utilizes Near Field Communication (NFC) technology, also found in credit cards, debit cards, key fobs, and smartphones. This technology is considered "passive," meaning the microchip stores data that can be read by other devices but cannot read data themselves.

It’s just become such a part of my routine,” says VP of finance Steve Kassekert, who says he was miffed when the RFID reader on the vending machine went down a couple of months ago. 

---

Swedish rail company is trialing letting passengers use biometric chips as tickets. (Source: The Independent) 

” Sweden has a track record on the sharing of personal information, which may have helped ease the microchip’s acceptance among the Nordic country’s 10 million-strong population. Citizens have long accepted the sharing of their personal details, registered by the social security system, with other administrative bodies, while people can find out each others’ salaries through a quick phone call to the tax authority,” AFP said.

Read more

and here:

"When They Who Rule decide that microchipping is the best way to ensure their total control, you can bet that there will be tv shows and movies and celebrities that all demonstrate the ease and joy of having a microchip."

“We’re going to start to see chip implants get the same realm of acceptance as piercings and tattoos do now.”

"Some people actually want to be microchipped like a dog."

I would say not some but MANY!

~~~~

De flesta av jordens människor kommer att ta detta märke, som Satan så gärna ger alla vilka han lyckats manipulera.

Naturligtvis säger Bibelns ord (Gud) att detta ska hända.

För mer än 2500 år sedan visste Daniel, om vad som skulle ske i sluttiden, som är tiden innan Jesus kommer tillbaka för att upprätta sitt rike.

Men eftersom människan väljer att gå sin egen väg och därmed vara upprorisk mot sin Skapare, så kommer hon att villigt låta sig luras.

Följden blir att hon kastas i ELDSJÖN, där hon ska plågas i evigheternas evighet!

(Dessa artiklar har jag fått av "Adria", en kristen person som bor vid Adriatiska havet.)

~~~~

Här kan du läsa mer (på engelska) om Satans märke. Dessa artikelförfattare tror inte på en bokstavlig Antikrist. Kanske har de rätt, kanske inte.

~~~~

Uppenbarelseboken 13:14-18 Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

HAR DU DITT NAMN I LIVETS BOK? VET, ATT ANNARS KASTAS DU I HELVETET!!