World Council of Churches inte är från Gud, utan från Satan.

SKR:s sida kan man läsa: "Kyrkornas världsråd är ett internationellt ekumeniskt organ med 345 medlemskyrkor från 110 länder som representerar omkring 580 miljoner medlemmar."

Equmeniakyrkan som tillhör WCC har bjudit in "riksevangelist" Marcus Olson att tala under Hönökonferensen 2018.

Men eftersom Equmeniakyrkan tillhör WCC alltså Kyrkornas världsråd, så är det en kyrka som inte tillhör Gud utan Guds fiende.

Därmed arbetar Marcus Olson (som kallar sig för riksevangelist!) för Satan och inte för Gud.

Men de som är namnkristna och inte följer Gud utan är slavar till Guds fiende är så lomhörda, så de vet inte att Gud inte är ibland dem.

Hur kan man tro att Gud den Allsmäktige trivs bland onda andars läror och bland dem som inte är födda på nytt?

Equmeniakyrkan och alla andra samfund och kyrkor tillhör sedan länge katolska kyrkan som Martin luther kämpade mot och vann seger över.

Dessa samfund och kyrkor har medvetet skrivit under och ingått pakt med Satan.

Hur kan de tro att Jesus Helige Ande trivs bland dem?

----

För dem som inte är födda på nytt utan följer Satan är det djupa mörkret förvarat!

Petrusbrevet 2:17 Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem.