(Not just Islam is a false religion but also Judaism which believes in Talmud and Kabbalah.)

~~~~

Nu är djävulen som galen (som han inte vore det förut) och hans redskap är framför allt massmedia (press, TV ) och falska predikanter/pastorer.

Dessa arbetar febrilt för att få så många som möjligt med sig till helvetet och därmed en evig frånvaro av Guds kärlek och närvaro.

Satan har många olika knep att lura människor bort från Gud. Ett annat av hans redskap förutom t.ex. YOGA (se videos ovan) som är så populärt bland de som kallar sig kristna och även bland de som säger sig vara sökare - är metoden MINDFULLNESS.

Mindfullness (som P1 idag gjorde reklam för) är inget annat buddism i förklädnad och är ytterligare försök att dra människor ned i mörkrets rike som är Satans eviga rike.

Ett annat redskap är olika terapimetoder. Ann Heberlein talade om "sin terapeut" idag i den så kallade gudstjänsten på P1. 

Vargar i fårakläder är det gott om och Heberlein och andra kändisar såsom t.ex även katoliken Birro är exempel på kändisar som älskar att låta sig höras i mainstream media vilsegångna som de är och som Satan gärna därför använder.

Andra exempel är falska predikanter som Torbjörn Freij som jag lade ut artiklar om i går. Här och Här

Freij är en av hundratals falska predikanter i Sverige som lever under Guds förbannelse och ska få det straff de är värda  - om de inte hinner (och vill) omvända sig innan det är för sent. (ALLA MÄNNISKOR LEVER ETT ANDETAG FRÅN DÖDEN!)

Click to View

Massor av samfundsledare är inte pånyttfödda utan är Satans arbetare och kan därmed inte leda dem de kallar för "sina får" rätt utan för dem bort från Herren Jesus ned till helvetet.

Dessa oredliga arbetare ger ingen undervisning kompromisslöst från Guds Ord (Bibeln) utan stryker sina "åhörare" medhårs för att få sin månadslön och bli upphöjda av sin beundrarskara - de som sitter i bänkarna på söndagarna och låter sig invaggas i lögnen.

Dessa "bänkkristna" ger sedan i sin tur ett falskt evangelium där de t.ex. menar att en kristen måste genomgå olika steg för att bli fri. Utdrivning av onda andar (av dem som säger sig ha en "befrielsetjänst" - vad det nu är..) eller medverkan i AA och NA är några metoder som dessa falska arbetare sprider.

Samfundskristna slukar vad de matas med av ulvarna i fårakläder - vilka som sagt är falska arbetare för Guds rike och som inte bryr sig om andra än sig själva!

De som säger sig vara kristna - vilket betyder att man blivit FÖDD PÅ NYTT (Joh. 3:3) - ska läsa Bibeln och följa den. De ska INTE följa predikanter utan Guds Ord/Jesus Kristus som är och har sanningens ord.

Allt annat leder till fördärvet och evig avsaknad av Gud/Jesus och därmed det eviga livet.

Istället blir det gemenskap med mörkrets andemakt såsom demoner, fallna änglar och en evig eld. LÄS HÄR för mer info!

Click to View

Romarbrevet 16:17-18 Jag uppmanar er, bröder, att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem, för sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

Matteus 14:15 De är blinda ledare för blinda . Och om en blind leder en blind, så faller båda i gropen.

Matteus 13: 47 Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. 48 När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. 49 Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder.

Click to View