https://www.youtube.com/watch?v=FT5QsjUnQ_s

John 3:3 "Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God."

1 Timotheosbrevet 2:3-4 "Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen."