https://www.youtube.com/watch?v=faWtz1VJG8U


https://www.youtube.com/watch?v=LxDXnM1Jd6Q

OBS! DET ÄR NATURLIGTVIS UNDERHÅLLNINGSINDUSTRIN-MAMMON-SATAN SOM STÅR BAKOM BARNEN SOM SJUNGER!! MEN BARNEN ÄR, OSKYLDIGA. DÄRFÖR HAR JAG LAGT IN VIDEON.

Psaltaren 8:2 Av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt, för dina ovänners skull, till att nedslå fienden och den hämndgirige.

Psalm 8:2 Out of the mouth of babes and nursing infants You have ordained strength, Because of Your enemies, That You may silence the enemy and the avenger.