Yuri Bezmenov försökte varna oss. Här är hans varning för hur kommunisterna planerat en världsomvälvning.

Mycket få kommer någonsin att erhålla några ledtrådar till vad som pågår i och mot vårt land från de medskyldiga massmedierna. Men en KGB-expert som hoppat av till den goda sidan förklarade saken för oss redan på 80-talet.

(PUTIN SES LJUGA NATURLIGTVIS I BÖRJAN PÅ VIDEON! SEDAN LÄNGE ÄR AMERIKA EN REGIM, SOM ÄR UNDERGRÄVD AV SAMMA (SORT) MÄNNISKOR SOM UNDERGRÄVDE OCH FÖRSTÖRDE RYSSLAND-SOVJET, OCH SOM VAR AKTIVA I SIN HJÄLP AV HITLER. DE VERKAR PÅ ALLA SIDOR, DÅ SOM NU. DE ÄR INTERNATIONALISTER OCH ÄR INTE LOJALA MOT NÅGOT LAND. DOM ÄR SATANSDYRKARE! HÄR ÄR ETT AV DERAS REDSKAP!)

~~~~

https://www.youtube.com/watch?v=LSz_nks0Yuk

De korkade skriver om 1968 som ett bra och fint åt. De har folk, som får betalt av dem (satansdyrkarna) för att ljuga. Det var ett fruktansvärt år detta år 1968 och några år framåt. Men pressen ljuger alltid. Och de som lyssnar till dem förstår inget, duperade som de är. Det de (Satans medarbetare) gjorde 1968, gör de fortfarande delvis på nya sätt, allt för att nå sitt mål: VÄRLDSHERRAVÄLDE! De är nu nära målet! Och Guds ord går i uppfyllelse!

https://www.youtube.com/watch?v=RZw7Ve3yj_g

~~~~

Psalm 75 Guds dom över de övermodiga

1 För sångmästaren, "Fördärva inte", en psalm, en sång av Asaf.

2 Vi tackar dig, Gud, vi tackar dig.
Ditt namn är nära, man talar om dina under.
3 "På den tid jag har bestämt
skall jag fälla en rättvis dom.
4 Jorden och alla som bor där kan vackla,
men jag har gjort dess pelare stadiga." Sela.

5 Jag säger till de övermodiga: "Var inte övermodiga!"
och till de ogudaktiga: "Upphöj inte hornet!"
6 Höj inte ert horn så högt,
tala inte så trotsigt och fräckt.
7 Ty inte från öster eller väster
och inte från öknen kommer upphöjelsen.
8 Nej, Gud är den som dömer,
den ene böjer han ner, den andre reser han upp.
9 Ty i Herrens hand är en bägare.
Den skummar av vin,
den är full av tillblandad dryck
och han häller upp.
Alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i botten.

10 Men jag skall alltid förkunna
och lovsjunga Jakobs Gud.
11 Alla de ogudaktigas horn skall jag hugga av,
men den rättfärdiges horn skall bli upphöjt

~~~~

Efesierbrevet 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

~~~~