Do you worship Satan or God?!Psaltaren 94:23 Han låter deras brott drabba dem själva, han förgör dem för deras ondskas skull, ja, Herren, vår Gud, skall förgöra dem.

Psalm 94:23 And he shall bring upon them their own iniquity, and shall cut them off in their own wickedness; yea, the Lord our God shall cut them off.

A Freemason's 33rd Degree Initiation