Lukas 3:7 Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen?

~~~~

Kan man vara homosexuell och präst inom Svenska kyrkan?

JA, NATURLIGTVIS!

DU KAN VARA HUR PERVERS SOM HELST INOM SVENSKA KYRKAN, BARA DU FÖLJER MED STRÖMMEN OCH FÖLJER SATAN, SOM ÄR GUDS MOTSTÅNDARE.

STRUNTA I GUD OCH MÄNNISKOR, DU FÅR JU DIN LÖN ÄNDÅ!

DU VET MYCKET VÄL ATT MÄNNISKOR GÅR PÅ DIN LÖGN, DÅ DU LÅTSAR DU ÄR EN PRÄST EFTER GUDS HJÄRTA.

MEN DAGEN KOMMER, DÅ DU SOM PRÄST SKA FÅ SONA FÖR DINA BROTT ATT HA VILSELETT MÄNNISKORNA, SÅ DE GÅTT FÖRLORADE.

DU KOMMER ATT HAMNA PÅ DEN PLATS, SOM JESUS KRISTUS DOG FÖR ATT DU INTE SKULLE HAMNA I - I HELVETET!

DÄR KOMMER DU ATT MÖTA DE MÄNNISKOR, DU I DIN ONDSKA VILSELETT!

DET FINNS ETT EVIGT LIV  (1 Tim.6:12,19) - MEN OCKSÅ ETT EVIGT HELVETE! (Markus 9:44)

HÄR KAN DU SE EN AV DE PRÄSTER INOM SVENSKA KYRKAN, SOM INTE DRAR SIG FÖR ATT LJUGA OCH VILSELEDA!

GUD ÄR SUND OCH I HONOM FINNS INGET MÖRKER UTAN BARA LJUS! (1 Joh.1:5)

~~~~

KOMMER KRISTNA SOM STÅR FÖR SANNINGEN ATT HAMNA I FÄNGELSE!?

What does the Bible say about being in jail or prison?

2 Korintierbrevet 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. (Du är fri även om du är i en fängelsecell!)

2 Korintierbrevet 4:17 Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet.