About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23A BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."MediaCreeper Creeper Religion

Listing posts in category communism

Back to the blog start page

"Bella Dodd - The "New World Order" is Communism"

dodd.jpg

February 14, 2020

We need constant reminders that Communism is a fait accompli in the West and that freedom and democracy are an empty charade.

In 1954, Bella Dodd, a high ranking defector from the US

Communist Party, war...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

DÅRARNA FÅR DET SLUT DE FÖRTJÄNAR INNAN DE HAMNAR I HELVETET FÖR EVIGT

Photo: Lenin, the fool he was

DÅRARNA FÅR DET SLUT DE FÖRTJÄNAR, INNAN DE HAMNAR I DERAS SLUTDESTINATION - FÖR EVIGT: I HELVETET.

Ordspråksboken 29:9 När en vis man går till rätta med en dåre,...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Evil of Marxism - Dr. Curt D. Daniel Christian Audio Lecture

"Let whoever will rule, God over-rules." ~Thomas Watson

https://www.youtube.com/watch?v=O_-w6YX3EXw

https://www.youtube.com/watch?v=dLDGVl8D5UU

"Eternity to the godly is a day which has no sun-...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

QUOTES BY VLADIMIR LENIN

You Must be Born Again - Matthew Henry - JOHN 3:3

The goal of socialism is communism.

Our program necessarily includes the propaganda of atheism.

Give me four years to teach the children and the seed I have sown...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Resultatet av kulturmarxistisk hjärntvätt - Laglöshetens hemlighet

Adam Weishapt

May 1 ~ BELTANE

(Fire Festival, Coven Initiations

Fire and Orgy Rituals) HUMAN SACRIFICE

Oral, anal, and vaginal

A Luciferian Conspiracy

-Christ exposed the synagogue of Satan (Rev. 2...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Kommunism och "The Truth about Lenin and the 1917 Russian Revolution" ~ Video

Att Sverige får ha ett kommunistiskt parti kan man förstå av att Sverige (liksom alla länder) har en SKUGGREGERING bestående av de som står bakom kommunismen.

Det är samma personer som hjälpte Hitler finansiellt för att judar skulle f...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Fidel Castro Was a CIA Agent

More evidence that Communism is a total sham. Its role is to

prevent genuine reform and impose tyranny in a feel-good disguise.

Fulgencio Batista, (Cuban President from 1953-59) was the Gaddafi of his day, creating a dangerous example of...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Communist Goals (1963) & THE PROTOCOLS OF THE LEARNED ELDERS OF ZION

Congressional Record--Appendix, pp. A34-A35 ^

January 10, 1963 | HON. A. S. HERLONG, JR. OF FLORIDA

Posted on ‎2005‎-‎11‎-‎26‎ ‎23‎:‎48‎:‎47 by txroadkill

Congressional Record--Appendix, pp. A34-A35 J...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Women's Day" Tomorrow is Old Soviet Propaganda Ploy

What does it say when Soviet agitprop is pushed in the West? The Illuminati (Masonic) Jewish central bankers who created Communism have also subverted the West. By controlling credit, they control business, government, culture and media.This satanic...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Communism and Feminism Created by The Jews & Testimony by a Chinese ~Video

Chinese Immigrant: Common Core is the Communist Core I Went Through in China

Lily Tang Williams, Lily4Liberty, Released on 1/27/15

Lily Tang Williams, a Chinese immigrant mother shares her thoughts on Common Core and her Chinese educati...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

COMMUNISM IS ALIVE AND WELL - YOUR FREEDOMS SET TO EXPIRE SOON

By Charlotte Iserbyt

January 23, 2015

NewsWithViews.com

Communism is alive and well in education restructuring in America. The Reauthorization of the Elementary and Secondary Education Act (ESEA)...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Satans tool: ONE WORLD COMMUNISM/FASCISM and The Elimination of Christianity

Fascism and Communism. Which poison do you want to die from?

COMMUNISM AND FASCISMA COMPARISON OF TOTALITARIAN IDEOLOGIES

What's the the difference between fascism, communism and crony-capitalism is nothing....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Marxist Propaganda about White Land Ownership in South Africa

Karl Marx said: “The first battlefield is the re-writing of history.” This is an age when, very rapidly, the truth about the past is being “revised” by Marxists, liberals and others, and unless this wicked revisionism is resisted, people wil...

Read full blog post

Myten Mao Zedong - The Emperor Has No Clothes ~ Video

Skolor och universitet invaderades under 60-70 talet av den röda marxistiska kommunistiska ideologin.

Jätteaffischer sattes upp med foton på Mao.

Maos "lilla röda" delades ut.

De rektorer och lärare som inte passade in avs...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A WARNING from ex-KGB communist defector Yuri Bezmenov from 29 YEARS AGO,

detailing the 4 stages of a Marxist-Leninist revolution and taking over a nation.

“The presence of these leaders in Johannesburg has everything to do with a show of force, to assert their New World Order of power, greed and con...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Communism - Documentary: 'Under the Sign of the Scorpion', by Jüri Lina - Video

Genesis 3:15 And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.

1 Mosebok 3:15 Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

BEHIND COMMUNISM by Frank L Britton

Probably published in 1952.

Go to table of Contents To understand the total problem of Communism it is necessary that we trace the course of the movement from it’s beginning down to the present. We must understand who it’s origi...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

1963 COMMUNIST GOALS FOR AMERICA

1. U.S. acceptance of coexistence as the only alternative to atomic war. [Some of these goals have become policy.]

2. U.S. willingness to capitulate in preference to engaging in atomic war. [Surrendering without a fight]...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

COMMUNIST EXPLOITATION OF RELIGION - REV. RICHARD WURMBRAND

Congressional Testimony of REV. RICHARD WURMBRAND

HEARING Before the Subcommittee to Investigate the Administration of the Internal Security Act

and Other Internal Security Laws, of the Committee on the Judiciary, Washington, D.C....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

COMMUNISM IS JEWISH

WE HAVE all been led to believe that the Communists are the implacable enemies of the Capitalists, especially the super-wealthy, and seek to rob them of their fortunes. The truth is very different. In his book Zionism Rules the World Henry Klein, a J...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS