About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta ocksĂĄ. Den kommentar du postar kommer publiceras pĂĄ Internet. För att skriva en kommentar mĂĄste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FĂ–R MIN BLOGG, SĂ… Ă„R DET MED ALL SANNOLIKHET NĂ…GON SOM INTE VILL DU SKA LĂ„SA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som gĂĄr i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför lĂĄter Gud vill­fa­rel­sen fĂĄ makt över dem sĂĄ att de tror pĂĄ lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott pĂĄ sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBĂ–RD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS Ă„R FĂ–RSONINGEN FĂ–R HELA VĂ„RLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VĂ„RLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us.” -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts in category Creation

Back to the blog start page

Transgenders and Christians and Antichrist and HELL!

Should Christians use the preferred pronouns of transgender individuals when referring to them?

Answer: Transgenderism’s embrace by popular culture presents Christians with difficult choices. Among those is the issue of personal pronouns: words...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i den

Psalm 24Ă„rans konung och hans rike

1 Av David. En psalm.

Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren,

världen och de som bor i den.

2 Ty han har grundlagt den pĂĄ haven,

och givit den fäste på strömmande vatten....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Radion: 'Jorden skapades för 13,7 millioner år sedan'

Ja, det är sant!

Journalisterna på "Vetenskapsradion" vet precis när jorden skapades!

Till sin hjälp har de satansdyrkare (frimurare) som kallar sig "forskare".

Jorden skapades - inte för 13,6 år sedan och inte för 13,8 m...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jesus har skapat världen och hela universum!

(akvileja-eget foto)

Hebreerbrevet 1:1-3

Gud har talat genom Sonen

Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss ge...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Biblical Flat Earth: The Teaching From Scripture ~ Video

As a Christian, the flat earth begins and ends with Scripture. While the evidence continues to mount, and has, for the flat earth, I must begin by saying, "the Scriptures told you so."

Just like so many people have been deceived regarding e...

Read full blog post

Flat Earth: THE CULT OF PYTHAGORAS & Book of Enoch´s Flat Earth ~ Videos

FLAT EARTH: In this video I explore how both Darwinian Evolution, and the Copernican heliocentric model, originated not from the application of the modern scientific method but instead from the ancient Mystery School traditions and pagan mysticism, s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

75 bible verses prove a flat earth ~ Video

John 10:10

The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

John 16:8

And when he is come, he will reprove the world of sin...

Read full blog post

Flat Earth! How I discovered it. ~ Video

Genesis 1

1 In the beginning God created the heaven and the earth.

2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

3 And God said, Let t...

Read full blog post

Sixty-Seven Scriptural References Which Tell Us That It Is the Sun That Moves

And Not the Earth That Moves

Genesis 15:12...... "...and when the sun was going down..."

15:17..... "...when the sun went down..."

19:23..... "The sun was risen upon the earth."...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

DNA - God's amazing programming; evidence for his existence ~ Video

Nehemiah 9:6

"You alone are the LORD You have made the heavens, The heaven of heavens with all their host, The earth and all that is o...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Saudi Cleric Argues That the Sun Revolves Around Earth, Because Airplanes

Al-Arabiya

A Saudi cleric has publicly claimed that the Earth is a static object which is orbited by the sun, adding that centuries of evidence to the contrary is little more than fabrication.

Sheikh Bandar al-Khaibari is believed to have been speaking a...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

God's Fingerprint ~ Videos

John 17:3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The early church believed Genesis as written - Dr Benno Zuiddam

Prof-Dr-Benno-Zuiddam

Jonathan Sarfati chats with church history scholar Dr Benno Zuiddam

Most church fathers treated Genesis as straightforward history. A small minority treated Genesis as allegory. But this was mostly in addition to—not instead—history. This sugg...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

3 Deadly Darwins by Niall Kilkenny

Nicolaus Copernicus (1473-1543).

The 3 forerunners of the 3 deadly Darwins

Darwinism rests on the assumption that the earth is just a planet (wanderer) orbiting the sun. Darwinism further assumes that there are BILLIONS of suns in the universe...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Does God Expect Man to be able to Tell Time?

Does God Expect Man to be Able to Tell Time?

THE AGE OF THE EARTH & THE FUTURE OF THE EARTHby James Sundquist

I think among many Christians the Age of the Earth could not be more of a non-issue. For others there is a huge division of those who passionately defend an Old Earth vs. those...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Creation Science: How Modern Science is Revealing God - Video

This is an introduction to the topic of Creation Science and the discoveries that are validating the Bible and the Genesis account of creation. Information includes research from the fields of geology, paleontology, cellular biology, and more. Ther...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Is Jesus or God the creator of all things?

own photo

Isaiah 44:24 and Colossians 1:16-17 God created all alone (Isaiah 44:24) - "Thus says the Lord, your Redeemer, and the one who formed you from the womb, "I, the Lord, am the maker of all things, stretching out the heavens by Myself, and...

Read full blog post