About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts in category Exposing

Back to the blog start page

"Om soc makt över barnen - Fjärde statsmakten nr 52 med Marianne Fuglevaag"

https://www.youtube.com/watch?v=423kyWqr6gY

Så går det till....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Det finns bara EN kyrka

Ja, det finns bara EN kyrka.

Hur kan de som kallar sig kristna tro att katolska "kyrkan" är en kyrka?!

Tror dessa lurade att det finns flera Gudar - eller?

Katolska "kyrkan" finns till bara av en orsak - det är att se vilka som verklig...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Nu släpps John Boltons omstridda bok"

"Nu släpps John Boltons omstridda bok": DN

~~~~

Do you want to be free?!

VILL DU BLI FRI!?

Kan en satansdyrkare (frimurare) vara trovärdig?

ALDRIG!...

Read full blog post

Tagged with: 

,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

John Bolton and Jonathan Cahn and their MASONIC HANDSIGNS

Trumpadministrationen får nej – domare vägrar stoppa Boltons bok

~~~~

Naturligtvis gör Bolton ett frimurartecken

som är ett satanstecken, bär även en

masonic (satansring) ring.

Här ser du även Jona...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Skolungdomen Greta Thunberg

DN Greta Thunberg talar om ett ”misslyckande bortom all fantasi” i årets första Sommar

~~~~

Stackars tonåringen Greta Thunberg.

Hon vet inte - och inte heller hennes föräldrar att hon gått på "elitens" lögner och vil...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Quotes from Jews & Barbara Spectre & AfS & JESUS ÄR VÄRLDENS LJUS ~ Videos

1 Tess. 2 För ni, bröder, blev efterföljare till de Guds församlingar som är i Judeen i Kristus Jesus, för ni har också fått utstå samma lidande av era landsmän som de av judarna, 15 som dödade både Herren Jesus och sina egna profeter, oc...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Biståndspolitiken – Humanitär stormakt eller packåsna?"

https://www.youtube.com/watch?v=tmXjuOsd7a8

~~~~

Att Sverige har dåliga politiker är bra för de som styr världen.

Då kan de sätta sin gud Antikrist på tronen i Jerusalem.

Han kommer att tas emot med öppen famn....

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Olof Palmes hemliga koppling till en av världens värsta familjer " ~Video

https://www.youtube.com/watch?v=jEhKdRb5-I8

Publicerades den 3 juni 2020

"Rikemanssonen Olof Palme hade många hemligheter. En av dessa var att han i hemlighet hade en i Rothschild-familjen som älskarinna. En annan, inte lika hundrapro...

Read full blog post

Tagged with: 

,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Marabou nu och Marabou då - Vita kvinnor uppmanas av Satan att raka av sitt hår

Marabou nu:

https://www.facebook.com/mondelezinternational/photos/a.127807467271563/3305650749487203/?type=3

Marabou då:

http://gardenfors.blogspot.com/2013/04/glom-aldrig-nigger.html

~~~~

"HYCKLARE, TA FÖRST UT BJÄLKEN...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Svenska liv räknas ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=bNgPx1kdGiQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=fI5Qhd3R8ik...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Nyanlända går före våra gamla" ~ Video / Elon Musk gör satanstecken

https://www.youtube.com/watch?v=K2vHmDVUQE4&feature=emb_title

~~~~

Sveriges politiker ljuger eftersom de är marionetter till de som bestämmer i skuggorna (Satans redskap) - fega uslingar som de är.

ett

F...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Sverige är ett rikt land"

"Sverige är ett rikt land"

"Om inte världens rika länder tar globalt ansvar nu riskerar vi att backa decennier i arbetet mot hunger och fattigdom, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson (MP)." Läs mer

~...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Akta dig om du inte är politisk korrekt!!!

Granskningsnämnden fäller två sändningar av programmet ”Ring P1

"Granskningsnämnden fäller två sändningar av programmet ”Ring P1”, skriver Myndigheten för press, radio och tv i ett pressmeddelande."

Här är det som sades...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

SÅÅÅ VIDRIGT!

DN: "Publikt 5G-nät i centrala Stockholm från och med i dag".

~~~~

Men det blir värre - mycket värre!...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Metoo skapad av "eliten"

DN:

"Tarana Burke är kvinnan som myntade begreppet metoo,"

~~~~

Metoo är skapad av "eliten".

METOO-rörelsen är skapad av "eliten" - de ondskefulla -satansdyrkarna-medhjälparna till SATAN.

Ska hon våga avslöj...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Professorns ilska mot coronavården - Yngve Gusatvssons ilska

Professorns ilska mot coronavården av äldre: ”Är diskriminering”

Virusspridningen har fått fäste på svenska äldreboenden. Ändå avråds läkare från att träffa sjuka patienter.

– Det är olaglig diskriminering, säger Yngve...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Diakonia är INTE en kristen organisation utan tillhör SATAN

World Council of Churches

"The following article by Teresa Joan White is the entry on diakonia from the revised edition of the Dictionary of the Ecumenical Movement published jointly by the World Council of Churches and the Wm. Eerdmans in 2002.

The term "diakonia" (fr...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Project Veritas EXPOSES CBS staging FAKE Corona Event using FAKE Patients ~Vid

Yes, "Truth always wins"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

https://www.youtube.com/watch?v=R83a3ObShqo&feature=emb_title

https://lightonconspiracies.com/project-veritas-exposes-cbs-staging-fake-corona-event-usi...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

PLANDEMIC Dr. Judy Mikovits YouTube Censored & Yngve Gustafson

PLANDEMIC Dr. Judy Mikovits YouTube Censored

"The window of opportunity is open like never before. For the first time in human history, we have the world’s attention. Plandemic will expose the scientific and political elite who run the scam...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Svenska berättelser på scen - Som om att jag inte fanns"

Svenska berättelser på scen:

HÄR har vi en otroende (fd Jehovas vittne) som hädar den levande Guden Jesus Kristus.

(Mannen kommer in efter att en kvinna inledningsvis haft en monolog på engelska).

Liksom Jonas Gardell som...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts