About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23A BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."MediaCreeper Creeper Religion

Listing posts in category Exposing

Back to the blog start page

Operation Corona global scamdemic WHO media briefing 4-1-20

Corona Scam-demic 4-1-20 - WHO: Remove People From Homes, Lockdowns Not Lifted Until Control Grid In Place

<="">

See more

~~~~

"And I heard another voice from heaven, saying, Come out of h...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Sverige är ett experimentland!!!

Sverige är ett experimentland

Här är det trängsel!

"Fullsatt buss i Sverige den 26 mars 2020. När världen sätter miljarder med människor i hemkarantän och uppmanar sina befolkningar att iaktta social dis...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Agnes Wold: ”De får fan pröjsa” - Osmakligt av Agnes Wold!

Psalm 10:4 I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud, i alla hans tankar finns ej plats för Gud.

~~~~

Sagt av Agnes Wold:

”Som tur e så dödar den ju i princip bara gamla människor vilket vi får vara tacksamma för.”...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Real Story of HIV: The Deadly Virus that Never Dies by Jeremy James

This articles is not alloweded to publish! But you can find it here:

http://www.zephaniah.eu/index_htm_files/The%20Real%20Story%20of%20HIV%20The%20Deadly%20Virus%20that%20Never%20Dies.pdf

----

"It may help...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Har vi beredskap för Corona?" & 'Cattle' Plan ~ Video

f. d. klinikchef Sten Lennquist om kapacitet som avvecklats.

https://www.youtube.com/watch?v=_MkTfB3mPNI

Publicerades den 18 mars 2020

Vi pratar med Sten Lennquist, pensionerad professor i katastrofmedicin och klinikchef vid Universite...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MARTIN LUTHER (1483-1546) was one of the greatest religious thinkers and reformers of all time. Founder of the Lutheran Church, his Protestant movement against the dominant Catholicism altered the course of European history. His fortitude in confro...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Trump Paving Way For Antichrist - Says 'GD' Twice At NC Rally 7-17-19 ...

...Doubling Down Blaspheming Rev. 13:6 [vid]

This has to be the first time in "modern history" that the most powerful political figure in the world has stood up in his position and openly cursed the LORD God Almighty - see: Rev. 13:6 [note:...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ARLA-OST INNEHÅLLER GMO

"Arlas Hushållsost är en av de ostar som redan idag innehåller det GMO-framställda ystenxymet. Flera av Arlas ostar som säljs i butikerna idag framställs med hjälp av en GMO-framställd löpe, kallad för ystenzym. För att göra sin produktio...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

CORONA-VIRUS? ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=CtfqUtW_8AA

Coronavirus Fake Germie Thing Ultra-Magnified Reveals The Reality - Corona A Massive Hoax ... 'Cattle' Plan

Without question the greatest largest most fantastic problem-reaction-solution ordo...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Martin Luther och Satans Synagoga

Angela Ander: Blogg - Laglöshetens hemlighet

När den protestantiske reformatorn, prästen och teologiprofessorn Martin Luther (1483-1546) arbetade med att översätta bibeln till tyska, ville han göra det så noggrant som möjligt. Han tog...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Lördagsintervju 78 - Palmevittne om hur vapnet gömdes på vinden i Spånga ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=uaYZVtaIn0U&app=desktop

Publicerades den 14 mars 2020

Vi hade nyligen en intervju med Leif Ljungvist, den så kallade "Chevamannen". Han var ögonvittne och på plats när Olof Palme blev skjuten. Detta h...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Asylhandläggare: apatiska barn drogades ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=HcPTzOn-55c&feature=emb_title

Publicerades den 10 mars 2020

"I detta program får vi höra juristen Alexis Karpoff och psykiater Thomas Jackson samtala om fenomenet ”apatiska barn”. Alexis Karpoff har arb...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

”Viktigt att sanningen kommer fram” - Visselblåsaren Oscar Simonson

"Visselblåsaren Oscar Simonson tror att den återöppnade förundersökningen även kan kasta ljus över hur Macchiariniskandalen mörklades och drar paralleller till Svenska Akademien.

– Det är inte bara bra för det här fallet utan äve...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Ögonvittnet Leif Ljungqvist: "Skandiamannen är inte Palmes mördare" ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=5NEmqBBF1D0

"Publicerades den 26 feb. 2020

"Vi intervjuar "Chevamannen" Leif Ljunqvist som kom åkande i sin Chevrolet Van på Sveavägen i samma ögonblick som Olof Palme blev skjuten. Han gjorde en U-sväng...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Irish Ruling Elite are Christ-hating, by Jeremy James

The Irish Ruling Elite are Christ-hating, Baal-worshipping Deceiver by Jeremy James

1. The ‘We Rule Ireland Party’

Ireland is ruled by one party, the ‘We Rule Ireland Party’ (WRIP). This party has several branches, n...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Satan kämpar mot den levande Guden ~ VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=H3_gGc7AZ24

"Vi diskuterar Coronautbrottet och de simuleringar som gjorts kring pandemi i slutet på 2019. Är det en slump att Netflix gick ut med en serie om pandemi just innan utbrottet i Kina?"...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

AI - Homo - Sport

Kan "vetenskapen förbättra världen"?

Det säger tidningen DN i dag.

SKRATTRETANDE.

Prideflaggor sätts upp på ishallarna

Malmö bröt Djurgårdens mäktiga segersvit

SKRATTRETANDE -

OCH MYCKE...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Lie in the Sky: Manmade Global Warming by Jeremy James

Manmade global warming is just a lie in the sky, another step forward in the Antichrist agenda.

As we have shown in several of our previous papers, the Elite like to make extensive use of deception. Some of their lies are dressed up in...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Sverigedemokraterna tog över makten med stöd av Moderaterna - i Bjuv"

"Sverigedemokraterna tog över makten från Socialdemokraterna – med stöd av Moderaterna.

---

Men svenska väljare följer också internationella trender: I Storbritannien säkrade Boris Johnson och konservativa Tories makten före j...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Är Robin en Illuminati-slav fortfarande?

Symbolic Pics of the Month (12/11) - Robin Illuminati

It has been thirty days since the last instalment of Symbolic Pics of the Month and you better believe that the constant flow of Illuminati symbolism in mass media hasn’t stopped. In the...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts