About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts in category Exposing

Back to the blog start page

Och så undrar folk varför polisen löser så få brott...

https://www.youtube.com/watch?v=ZS-iu0M_DnU

Och så undrar folk varför polisen löser så få brott...

Psalm 10:4

I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud,

i alla hans tankar finns ej plats för Gud....

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Yuri Bezmenov: Four Stages of Ideological Subversion

https://www.youtube.com/watch?v=0fx1BYwCwCI&feature=emb_title...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Christer Fuglesang och John Hassler har huvudena under armen

"Skälet är enkelt: att skicka upp saker i rymden har helt enkelt varit på tok för dyrt.

Christer Fuglesang, 63, är känd som Sveriges förste astronaut. I dag arbetar han som professor i rymdfart vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockho...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Nicklas begärde ut sin data från Klarna – fick 320 sidor"

Nicklas begärde ut sin data från Klarna – fick 320 sidor

Och här är mer!...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Apropå Palliativ vård..." ~ Video

https://youtu.be/S8txk0zTWlE

Uppenbarelseboken 21:8 "Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Melbourne has become a living hell, not because of the virus

"Melbourne has become a living hell, not because of the virus (which is still mild) but because of the unleashing of a hellish police state."

"Satanists Establish Police State in Melbourne"

---

The Premier has imposed a vicious p...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Coronasmittade Conny, 74, låg i sin egen avföring"

Aftonbladet

"Conny, 74, låg i sin egen avföring på en avdelning för covid-19-patienter på Lidingö sjukhus.

Han skrek på hjälp när sjuksköterskan Victoria Öhrn, 40, fann honom och slog larm.

– Det var det värsta jag...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Äldreforskaren: Jag har blivit censurerad av Sveriges Radio"

Äldreforskaren: Jag har blivit censurerad av Sveriges Radio

– Jag har tyvärr blivit censurerad av Sveriges Radio, säger han till Aftonbladet.

~~~~

Mass-media är helt i händerna på de som styr: maffian, de...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

VÄRLDSREGERING!

Här kan du höra en man som vill ha en VÄRLDSREGERING - några minuter (ca 7 min) in på videon.

Läs här vad den Allsmäktige Guden säger:

Uppenbarelseboken kap 13

1 Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade sju hu...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Britta Wennberg, 93, smittades och fick palliativ vård – avled ensam på sitt rum

Britta Wennberg, 93, avled ensam på sitt rum på påskafton

~~~~

Förr knuffade man ned de äldre för stup....

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"The Owl and Luciferianism"

The Owl and Luciferianism

By David J. Stewart | August 2007 | Updated November 2016

An owl can see in the dark! Occultists like to use the owl as one of their symbols because they can see things that the average p...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Understand there are evil people who follow Satan

(PHOTO:From this webpage:)

Ezekiel

28 1 The word of the Lord came to me: 2 "Son of man, say to the ruler of Tyre, 'This is what the Sovereign Lord says: " 'In the pride of your heart you say, "I am a god; I sit on the throne of a god...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Könstillhörighet slopas på nederländska id-kort"

Som den kokta grodan...med små steg så är människorna helt fångade av Guds motståndare Satan.

Allt förnuft är borta.

svt-nyheter: "Människor ska ha möjlighet att ”skapa sina egna identiteter och leva i full frihet...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Om soc makt över barnen - Fjärde statsmakten nr 52 med Marianne Fuglevaag"

https://www.youtube.com/watch?v=423kyWqr6gY

Så går det till....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Det finns bara EN kyrka

Ja, det finns bara EN kyrka.

Hur kan de som kallar sig kristna tro att katolska "kyrkan" är en kyrka?!

Tror dessa lurade att det finns flera Gudar - eller?

Katolska "kyrkan" finns till bara av en orsak - det är att se vilka som verklig...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Nu släpps John Boltons omstridda bok"

"Nu släpps John Boltons omstridda bok": DN

~~~~

Do you want to be free?!

VILL DU BLI FRI!?

Kan en satansdyrkare (frimurare) vara trovärdig?

ALDRIG!...

Read full blog post

Tagged with: 

,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

John Bolton and Jonathan Cahn and their MASONIC HANDSIGNS

Trumpadministrationen får nej – domare vägrar stoppa Boltons bok

~~~~

Naturligtvis gör Bolton ett frimurartecken

som är ett satanstecken, bär även en

masonic (satansring) ring.

Här ser du även Jona...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Skolungdomen Greta Thunberg

DN Greta Thunberg talar om ett ”misslyckande bortom all fantasi” i årets första Sommar

~~~~

Stackars tonåringen Greta Thunberg.

Hon vet inte - och inte heller hennes föräldrar att hon gått på "elitens" lögner och vil...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Quotes from Jews & Barbara Spectre & AfS & JESUS ÄR VÄRLDENS LJUS ~ Videos

1 Tess. 2 För ni, bröder, blev efterföljare till de Guds församlingar som är i Judeen i Kristus Jesus, för ni har också fått utstå samma lidande av era landsmän som de av judarna, 15 som dödade både Herren Jesus och sina egna profeter, oc...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Biståndspolitiken – Humanitär stormakt eller packåsna?"

https://www.youtube.com/watch?v=tmXjuOsd7a8

~~~~

Att Sverige har dåliga politiker är bra för de som styr världen.

Då kan de sätta sin gud Antikrist på tronen i Jerusalem.

Han kommer att tas emot med öppen famn....

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts