About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."


MediaCreeper Creeper Religion

Listing posts in category Geoengineering

Back to the blog start page

Morgellons Disease - Open your mind to the times you are living in!

This site is dedicated to bringing awareness

to the public about Morgellons Disease, an emerging illness.

Morgellons disease has remained a medical mystery. A systemic illness, symptoms include biting, itching, stinging and crawling...

Read full blog post

Geoengineering Whistleblower Ex-Military Kristen Meghan ~ NWO/DEPOPULATION/VIDEO

(Videon sänt av Lennart)

***

Vi kan inte längre säga att vi inte visste.

Hela världen ligger öppen för oss genom internet.

Orsaken att vi inte vet är för att vi inte vill veta.... av olika orsaker.

Men den...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

1 of 27 Chemtrail film: Don't Talk About the Weather & Svenska HAARP

Ever wondered why the sky is overcast nearly every day, why people are coughing and getting sick, and why everything on the news is suddenly a crisis?...

This film is handed out to anyone with a free hand where I live yet I haven't found it...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

HAARP/Chemtrails - How They are Changing You - Bioengineering - Kurzweil - Video

No sound person can invent those insane inventions, only a man like Ray Kurzweil!

He must hate God Jesus the Messiah - his Maker!

******

1 Johannes 5:19 Hela världen är i den ondes våld.

1 John 5:19 The whole world li...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

GEOENGINEERING-HAARP-CHEMTRAIL-VIDEOS

Svenska HAARP – LOIS – EISCAT – Chemtrails – Vädermanipulering

Med gott samvete (eller utan samvete snarare...) undanhåller regeringen, SMHI och media svenska folket denna sanning - medan de tjatar om den "globala uppvärmningen"!...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Weather modification 2013-0521 The Oklahoma Tornado - Scott Stevens video

GeoengineeringWatch.org

*********

Chemtrails South of Sweden June 4, 2013

*********...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Global geoengineering programs "The most important topic of our time" ~ video

Global geoengineering programs are literally ripping the atmosphere/climate, and Earths life support systems apart.

The lethally toxic fallout from these same programs is poisoning every breath we take, and the entire web of life.

If yo...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Motives of the Globalist Establishment - 'Global Warming or Global Governance?'

This compilation of video clips from the documentary video "Global Warming or Global Governance?" discusses why many scientists, journalists, and politicians of the political establishment have an agenda of perpetuating the idea of current global war...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Bye Bye Blue Sky - Documentary by Patrick Pasin & Case Orange:

For more than 20 years, people all over the world, first in the USA and Canada, have noticed strange persistent trails in the sky done by airplanes. In the meantime, people are more and more ill (Alzheimer, cancer, autism, MS, etc.). It is the same w...

Read full blog post

WHY in the World are They Spraying? VIDEO

WHY in the World are They Spraying? An investigative documentary into one of the many hidden agendas associated with chemtrail/geo-engineering programs. Various groups are quietly pursuing these programs, but why and for whose gain? ~ Full length. R...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Chemtrails över Skåne diskuteras med flygledare & HAARP -Video

fingrtipmm.gif (9265 bytes)

https://www.youtube.com/watch?v=o5T_1QytoQM&version=3&hl=sv%5FSE

Chemtrails i massor över Skåne. Foto i filmen från Nordvästra Skåne.En agenda döljs bakom massiva lögner. Alla instanser ljuger eller tiger som muren.Skriv...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Global Warming Commentary - Global warming greed and more

Global Warming

Commentary

that includes the words hoax, fraud, swindle,

scam, scare tactic, myth, hype, and hysteria.

The EPA Wrecking Ball. The Environmental Protection Agency is using its power to advance the ob...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Global Warming Scam - Earth Hour is a fraud - videos

Earth Hour is a fraud - "Light Up" for Earth Hour

Earth Hour, a rolling grassroots movement aimed at tackling Global Warming (read that as the relabeled "climate change") is getting a bunch of press coverage on having governments and in...

Read full blog post

Global Warming: A Biblical View

“While the earth remains, seedtime and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease” (Gen. 9:22).

Global warming or climate change is a controversial issue. Environmentalists have convinced millions of...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Global Warming Hoax, Planned in 1961 ~ VIDEOS

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Newer posts