Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg i kategorin Marriage

Tillbaka till bloggens startsida

She Was Taken Out of Man by Horatius Bonar ~ Audio/Sermon

She Was Taken Out of Man

Horatius Bonar

Eph. 5

[22] Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord.

[23] For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

What the Early Christians Believed About Divorce and Remarriage

https://www.youtube.com/watch?v=rThN8a2SK8Y

"A century ago, it was extremely rare for a non-Christian—let alone a Christian—to obtain a divorce. Today, so-called Bible-believing Christians divorce one another just as frequently as does...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

A Very Good Preaching About Divorce and Separation! ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=8AU4-oWin-g&app=desktop (Given the video by a Brother in Christ)

"We get this question from time to time by women and men. We will discuss the answer from a biblical perspective."

~~~~

It i...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

KBT? Kan det rädda mitt äktenskap?

Kan KBT rädda ditt äktenskap?

NEEJ!!

KBT kan varken rädda ditt äktenskap eller din själ?

KBT är människans knep att klara sig utan Gud.

Inga knep kan rädda dig.

Bara Gud kan.

Gud kan rädda bå...

Läs hela blogginlägget

Audio "Marriage and Divorce" by Lehman Strauss

Listen:

LT_167; Biola Hour; Lehman Strauss; discusses reasons why marriage is seen as obsolete; 3 of the reasons are condemned in the Bible; Gen. 2:18 marriage relationship between man & woman is created by God;

WithText:...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Marriage - Do you love God with all your heart? Ian McCormack ~ Video

Luke 14:26 "If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple."

Lukas 14:26 "Om någon kommer till mig och inte sätter...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

What Is the Meaning of “Not under Bondage” (1 Cor. 7:15)?

~~~~

LIVET PÅ JORDEN ÄR ETT TEST!

~~~~

Would you address 1 Corinthians 7:15? Does desertion by a non-believing mate grant the abandoned Christian the right of remarriage?

In First Corinthians, chapter 7, the apostle Paul...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Mer om "äktenskapet"

Hur instiftas äktenskapet?Bibelfrågan: Frågor och svar

När mannen och kvinnan beslutat att leva tillsammans resten av livet och lovat varandra trohet, då är de i Guds ögon förenade till 'ett kött' - man och hustru.

Fråga: Hur ins...

Läs hela blogginlägget

Adultery Comes In Three Flavors! MIND-BLOWING! ~ Video

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga, för allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus ä...

Läs hela blogginlägget

Marriage and Divorce and Remarriage ~ Video

Genesis 2:21- 25 And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof; [22] And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Possession is Part of Marriage by Henry Makow

A woman expresses love in terms of surrender, i.e. trust. She empowers her husband by accepting his leadership,and by believing in him.

(Revised from Dec. 2009)

by Henry Makow Ph.D.

My wife recently asked me why I l...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

WHAT CHRIST REALLY TAUGHT ABOUT DIVORCE AND REMARRIAGE

By Rev.Ted Pike

13 Aug 12

Barna Research reports that the divorce rate of those who call themselves evangelical Christians is now identical to the world's. At the same time, legalistic extremes on the subject are gaining popularity among...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Christian Marriage Roles for Husbands and Wives

There is a lot of confusion nowadays as to the role of a husband and wife in a Christian marriage. Much of it comes from the rising divorce rate which usually leaves mothers and fathers to assume both roles for their children. Some of the confusion c...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar