Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg i kategorin musik/video

Tillbaka till bloggens startsida

HE KNOWS MY NAME-DON MOEN

https://www.youtube.com/watch?v=ore7feFfD40...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Amazing Grace (It is God who opens our eyes) ~ Video/Music

Have you met the only God Jesus Christ? Seach for Him and you will meet Him!...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Psalm 91

https://www.youtube.com/watch?v=E1oCEN8qUf8...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Don Moen - He Knows My Name - Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=ore7feFfD40...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Chris Tomlin - Lord I Need You Music/video

https://www.youtube.com/watch?v=4Ccwoj9VKL4...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

HAUSER - Hallelujah ~ Music/VIdeo

https://www.youtube.com/watch?v=25BKpqw0HIM...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jesus is coming back! ~ Videos

https://www.youtube.com/watch?v=9bPaXN9j9yQ

https://www.youtube.com/watch?v=4MUNywhsZPU

https://www.youtube.com/watch?v=SKDujmtyAVk'

https://www.youtube.com/watch?v=KLTu1xv2-Us

Jesus...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

10,000 Reasons (Bless the Lord) - Matt Redman ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=DXDGE_lRI0E

From a comment:

"The greatest man in history is Jesus.He had no servants, yet they called him master. He had no degree, yet they called him teacher. He had no medicines, yet they calle...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

God Will Make A Way - Don Moen ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=RsMAXhc0QTs...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

WORSHIP HIS HOLY NAME ~ Musik/Video

https://www.youtube.com/watch?v=DXDGE_lRI0E...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

10,000 Reasons (Bless the Lord) - Matt Redman ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=DXDGE_lRI0E...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Andrea Bocelli: Amazing Grace – Music For Hope (Live From Duomo di Milano)

https://www.youtube.com/watch?v=bpXwOSHTwsY...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"At The Cross" - Chris Tomlin ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=SUvpBphq5og...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

You raise me up - Fernando Lopez ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=lMW9EkIRadQ...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Down on my knees - By Freddie Spires ~ Music/Video

...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Lord, I Need You - By Matt Maher ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=gS9e0nxHP-w...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Psalm 91 "My God, In Him Will I Trust" ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=E1oCEN8qUf8

Psaltaren Kapitel 91

1 Den som sitter under den Allra­högstes beskydd* ska förbli under den Allsmäktiges skugga. 2 Jag ska säga om HERREN: Han är min tillflykt och min borg, min Gud...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

NO ONE IS LIKE JESUS ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=cEbQswNB6W...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Honom, som sitter på tronen, och Lammet, tillhör välsignelsen och äran

Honom, som sitter på tronen, och Lammet, tillhör välsignelsen och äran och priset och makten i evigheternas evigheter.

https://www.youtube.com/watch?v=VTByzluCtMo

Uppenbarelseboken Kapitel 5

1 Och jag såg i höger hand...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

10,000 Reasons (Bless the Lord) - Matt Redman ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=DXDGE_lRI0E...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg