About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts in category musik/video

Back to the blog start page

Lord, I Need You - By Matt Maher ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=gS9e0nxHP-w...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Psalm 91 "My God, In Him Will I Trust" ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=E1oCEN8qUf8

Psaltaren Kapitel 91

1 Den som sitter under den Allra­högstes beskydd* ska förbli under den Allsmäktiges skugga. 2 Jag ska säga om HERREN: Han är min tillflykt och min borg, min Gud...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

NO ONE IS LIKE JESUS ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=cEbQswNB6W...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Honom, som sitter på tronen, och Lammet, tillhör välsignelsen och äran

Honom, som sitter på tronen, och Lammet, tillhör välsignelsen och äran och priset och makten i evigheternas evigheter.

https://www.youtube.com/watch?v=VTByzluCtMo

Uppenbarelseboken Kapitel 5

1 Och jag såg i höger hand...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

10,000 Reasons (Bless the Lord) - Matt Redman ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=DXDGE_lRI0E...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Thank You Lord - Don Moen ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=K44trVhtZX4...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

10,000 Reasons (Bless the Lord) - Matt Redman ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=DXDGE_lRI0E

"Don't be afraid religious people.Jesus Christ is coming soon."...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Psalm 91: My God, In Him Will I Trust ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=FYlseoeLE1M

"My God In Him..I will Trust...Alleluia!!! Praise The Lord Jesus!! He has Risen!! He Lives in Us And Through Us!!"...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THANK YOU LORD - Video/Music

https://www.youtube.com/watch?v=K44trVhtZX4&app=desktop...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Amazing Grace" ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=NG0vH4WYChQ&app=desktop

”Amazing Grace was written by a former slave trader John Newton..Once sailing a ship full of slaves from Africa his ship was hit by a fierce storm... Newton feared for his l...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Thank You Lord - Don Moen ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=K44trVhtZX4&app=desktop

Romarbrevet 4:7 Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

In Christ Alone - Boaz & Great Is Thy Faithfulness - Boaz

https://www.youtube.com/watch?v=yGGDWdXOF-E

https://www.youtube.com/watch?v=BqZIBIifFys...

Read full blog post

JESUS - No one is like you ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=cEbQswNB6Wc&app=desktop

”sjung med tacksamhet till Herren i era hjärtan.” (Kol 3:16)...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Was Blind, but now I see ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=tGlMd53So0A&app=desktop...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"He will carry you" ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=_YfciAgsZFE&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=qh3WuenttBM

https://www.youtube.com/watch?v=YN65XXZmLPY&app=desktop...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Thank You Lord - Don Moen ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=K44trVhtZX4&app=desktop

1 John 4:8...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Zack Williams - Chain Breaker - Fear is a Liar ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=JGYjKR69M6U

https://www.youtube.com/watch?v=3r2djNvPe9o

https://www.youtube.com/watch?v=1srs1YoTVzs

Break Every Chain by Jesus Culture Lyrics

He will carry you...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Top 50 Don Moen Praise and Worship Son" ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=08NwONfuDuI...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Thank You Lord - Don Moen - Music/ Video

https://www.youtube.com/watch?v=K44trVhtZX4

Psalm 103Lovprisning till Herren för hans godhet

1 Av David.

Lova Herren, min själ,

ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn!

2 Lova Herren, min själ,

och glöm in...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jesus Lord of Heaven ~ lyrics and music ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=W5zf-8zBh1w

"Enjoy this song by Phil Wickham called 'Jesus, Lord of Heaven'. Includes moving backgroud and lyrics on screen. Remember the lyrics which say, "Lord I stand in wonder of the sacrifice you ma...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts