About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

Sverige/
SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

HELL FIRE IS REAL ~ VIDEO

ETT ÅNGERFULLT HJÄRTA!

YOU MUST BE BORN AGAIN! HELL OF HELL! sermon/audio

"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet."  
1 Joh. 1:9

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

ETERNITY

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Savior, until they discover that they are a lost and ruined sinner." J.C. RyleHELL - Fire! Fire! VIDEO!


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; 1 Timothy 2:5

..utan helgelse får ingen se Herren. Hebreerbrevet 12:14. 

VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. (Joseph Stalin)

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret. Job 26:10

Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall? Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten. 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." -Arthur Schlesinger, Jr., in Foreign Affairs (July/August 1995)

"By way of deception thou shalt do war." ~Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

John 3:16


He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me. John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

Top Illuminati Grand Wizard: “We Control Islam and We'll Use It to Destroy the West.” (WW3)

JESUS music/videoMediaCreeper Creeper Religion

norwegian translation

Listing posts in category OSAS?

Back to the blog start page

What the Early Christians Believed About Eternal Security ~ Video

Matthew 24:13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

"Once a person has been saved from this world, can he or she lose their salvation? Or, to put it another way, is salvation a “once and done” oper...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

You Are Not "Once Saved, Always Saved" No Matter What

Chapter 1

In the summer of 1991, I was asked to lead the singles ministry in a fairly large Assembly of God church in the southern part of the United States. I was not on staff, but I was doing the job of a “single's...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"En gång frälst alltid frälst" (OSAS) är lögn!

Människor svänger till Bibelns ord för att passa dem själva.

Detta leder dem till undergången (helvetet)!

Så är det med det falska uttrycket "en gång frälst alltid frälst".

1 Korintierbrevet 15

1 Bröder, jag vi...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

OSAS? Once Saved Always Saved? En gång frälst alltid frälst?

Google hates the truth so I cannot publish the video.

But here is the link to the video:

https://www.youtube.com/watch?v=M1VIL4cCN0c

~~~~

A Verse by Verse Journey to Find the Truth & Remove the Confusion from the Doctr...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Can A Believer Ever Be Lost? - H.A. IRONSIDE Refuted!

H.A. IRONSIDE Refuted!

1876-1951

Pastor Ironside was among the worse of the early twentieth century Calvinists spreading the false doctrine of reformed theology. The reader should note that he seldom used more than a 'snippet' of...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Eternal security - OSAS - Evig säkerhet?

"OSAS - en gång frälst alltid frälst".

Jag kan inte förstå hur de som är kristna kan tro på "evig säkerhet".

Hur läser man Bibeln?!

Om det var så att en kristen hade evig trygghet och säkerhet i Jes...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

666 - The Bible (God) is always right ~ Videos

Revelation 13The Beast from the Sea

13 Then stood on the sand of the sea. And I saw a beast rising up out of the sea, having seven heads and ten horns, and on his horns ten crowns, and on his heads a blasphemous name. 2 Now the beast which I saw...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

LYDNADENS BARN - `OSAS´ - EN GÅNG FRÄLST ALLTID FRÄLST?

Hosea 4:6 "Mitt folk går under i brist på kunskap.

Många som säger sig vara kristna tror på OSAS - det vill säga "en gång frälst alltid frälst".

När man frågar hur de tolkar till exempel nedanstående bibelord, säger de med...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Eternal Security Makes God a Liar! ~ Video

That’s right, if you believe in “Once Saved, Always Saved” (eternal security) you make God a liar! How? Through calling all the scripture that tells us salvation is conditional false.

And cast ye the unprofitable servant into outer da...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

FALSE DOCTRINE OF ONCE SAVED ALWAYS SAVED ~Video

Se upp för falsk undervisning som säger "en gång frälst alltid frälst! Många som säger sig vara kristna tolkar Bibeln på detta sätt!

Denna falska undervisning kan leda kristna till helvetet!

"Var trogen i...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ONCE SAVED ALWAYS SAVED IS A LIE! ~ video

Donkey graphics

James 5:19-20 My brothers, if one of you should wander from the truth and someone should bring him back, [20] remember this: Whoever turns a sinner from the error of his way will save him from death and cover over a multitude of sins.

Colossia...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Once Saved Always Saved? ~Video

David Pawson Interview on "Once Saved Always Saved?" video

***

John 15:7 If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.

John 15:4 Abide in me, and I in you. As the bra...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ETERNAL SECURITY – FOR ALL WHO FOLLOW JESUS

Zac Poonen

Jesus said, “Man shall live by EVERY (single) word that proceeds from the mouth of God” – and not just by any one word of God (Matt.4:4). So, if we take just one verse of Scripture without comparing it with other verses in Scriptu...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

DAVE HUNT vs DAN CORNER Once Saved Always Saved Debate - Videos

Evangelical Outreach...

Read full blog post

Future Sins Automatically Forgiven? by Dan Corner ~video

Future Sins

A Christian’s Future Sins

Are NOT Automatically ForgivenDan Corner

The security-in-sin teachers are spiritually dangerous people. Besides all of the other grievous declarations they make, some have also gone so far as to...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS