Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg i kategorin Pagan Religions/Cults

Tillbaka till bloggens startsida

Halloween er djævelens festdag ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=Jo9_aHWIrvw

Publicerades den 15 okt. 2019

"Ansvarlig udgiver: Trompeten for Jesus Kristus v/ David A. Ariellesen".

JA, GUDS ORD HAR VAR PÅ ALLT!

~~~~

I Petrus 5:8 Var nyktra och...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Transubstantiation: The Greatest Hoax in the World

Many people have been joking over the years about the failed “end of the world” prophecies by Harold Camping and many others, but few ever seem to notice one of the greatest hoaxes that has ever come down the pike. I am talking about the hoax of...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Varför firar du jul?

Kolosserbrevet 2:8 Sen till, att ingen får bortföra eder såsom ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga "vishetslära" (traditioner), i det att han åberopar fäderneärvda människomeningar och håller sig till världens "makter" och icke ti...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Truth About The Bible And Freemason Controlled Churches ~ Video

Jeremia 10:2-4 "Så säger Herren : Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen, därför att hednafolken blir skrämda av dem. Ty folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger man ner, och hantve...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vatican Christmas Ritual Exposed (R$E) ~ Video

Publicerades den 14 dec. 2016

(2016) Illuminati Ritual at VATICAN birth of "Son of Satan"

UPPENBARELSEBOKEN 18 Och jag hörde en annan röst från himlen: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

FISKHATT - FISH HAT - EKUMENIK - SVERIGES KRISTNA RÅD - OCCULTISM - SATAN

"Yea, ye took up the tabernacle of Moloch, and the star of your god Remphan, figures which ye made to worship them: and I will carry you away beyond Babylon." Acts 7:43

"But ye have borne the tabernacle of your Moloch and Chiun your images, th...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"THE PAGAN FESTIVALS OF CHRISTMAS AND EASTER" & SANTA-SATAN -Video

Every year, all over the world, people naming the name of Christ hold "Christmas" and "Easter" services, and believe that in so doing they are honouring and serving Christ; and yet these are pagan festivals which do not honour or please Him....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

What's Waldorf - Occultism - Sun god - BEWARE!

What's Waldorf?

HERE'S THE ANSWER

to the Question:

What's Waldorf?

Trying to fully comprehend Waldorf schools and their foundation, the religion called Anthroposophy, requires a great d...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

`Reincarnation´ - New Age - BEWARE - Videos

And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment: Hebrews 9:27

Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andr...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Illuminati Jehovah's Witnesses Watchtower Secret Society EXPOSED ~Videos

In this video we examine a expose by Bible Flock Box that exposes the fake Christian cult known as The Jehovah's Witnesses. I invite you to share the video with them next time they come to the door to preach their false gospel. God Bless. source...

Läs hela blogginlägget

Mormonism, Yoga, Freemasonry, New Age Cults (1 of 5) & Beware TBN in UK!

See also:

For months now a ‘trailer’ has been running on Freeview Channel 65 in the United Kingdom announcing the launch on 5 January 2015 of TBN UK. This is to be the British ‘arm’ of the American-based ‘Trinity Broadcas...

Läs hela blogginlägget

Jehovah's Witnesses EXPOSED

The Jehovah Witnesses are a Satanic organization, based upon the occult of Freemasonry. Charles Taze Russell was a 33rd Degree Freemason; as was Joseph Smith, founder of the Mormon cult. Carefully notice the Masonic cross at the upper left...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Satanic Mind Control Halloween

Daughter of Satanic Mind Control Programmer Exposes What Really Goes on During Halloween

Daughter of Satanic Mind Control Programmer Exposes What Really Goes on During Halloween

(Flow of Wisdom) My guest Cisco Wheeler was raised in the occult and warns everyone not to allow their children to partake in the pagan holiday, Halloween....

Läs hela blogginlägget

Christmas - Its Origins & Meaning - From Dr. Scott Johnson

Should Christians Observe it?

From Dr. Scott Johnson

Roman Catholicism is a demonic blend of ancient pagan religions made to look like Christianity.

I. The Origin of Christmas...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Halloween: The Great Lie To Children - Video

Don´t forget to protect your children!

Many will also be missing!

Halloween is a day witches celebrate above all other days.

Halloween honors Satan, idol worship, immorality, demonic rituals and human sacrifice....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

April 30 - May 1 "Beltaine Festival" ~ and other occult days

This is the highest day on the Druidic Witch's Calendar, while May 1 is the Illuminati's second most sacred holiday. Human sacrifice is required. Since the celebration officially began the night before Beltaine, the tradition has developed among occu...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Meditation - YOGA - Kundalini - Hinduism - Kabbalah

“Meditation,” when we hear this word today we often think of some Eastern guru sitting in a lotus position contemplating his or her navel. Or perhaps we may conjure up an image of a monk sitting in his cell in a lonely monastery in some forsaken...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Yoga Exposed - AUDIO

Yoga is from the Sankrit word Yug, meaning ‘union’ (with the Divine, your higher ‘SELF’). Yoga is supposedly a path for transcending the ordinary mind (who you think you are) in order to merge with your ‘higher SELF’ or ‘God SELF.’ Yo...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Hypnosis and Yoga Open Hidden Spiritual Doors

hypnosis

Hypnosis and yoga are a couple of mystical practices which have basically gone mainstream in America today. Just because a spiritual practice goes mainstream, however, doesn't mean that it is safe and beneficial. Many spiritual teachings and practice...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Pagan Origin Of Easter David J. Meyer

animated gifs

Easter is a day that ishonered by nearly all of contemporary Christianity and is used to celebrate theresurrection of Jesus Christ.

The holiday often involves achurch service at sunrise, a feast which includes an "Easter Ham",decorated...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg