About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts in category Pagan Religions/Cults

Back to the blog start page

Transubstantiation: The Greatest Hoax in the World

Many people have been joking over the years about the failed “end of the world” prophecies by Harold Camping and many others, but few ever seem to notice one of the greatest hoaxes that has ever come down the pike. I am talking about the hoax of...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Astana Kazakhstan - The New World Order Secret City ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=zsm7JGPhbaA

https://www.youtube.com/watch?v=0Jr9JZsFcW8

Astana is the capital city of Kazakhstan, straddling the Ishim River in the north of the country. Along the left bank, the ultramod...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Varför firar du jul?

Kolosserbrevet 2:8 Sen till, att ingen får bortföra eder såsom ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga "vishetslära" (traditioner), i det att han åberopar fäderneärvda människomeningar och håller sig till världens "makter" och icke ti...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Truth About The Bible And Freemason Controlled Churches ~ Video

Jeremia 10:2-4 "Så säger Herren : Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen, därför att hednafolken blir skrämda av dem. Ty folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger man ner, och hantve...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Vatican Christmas Ritual Exposed (R$E) ~ Video

Publicerades den 14 dec. 2016

(2016) Illuminati Ritual at VATICAN birth of "Son of Satan"

UPPENBARELSEBOKEN 18 Och jag hörde en annan röst från himlen: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

FISKHATT - FISH HAT - EKUMENIK - SVERIGES KRISTNA RÅD - OCCULTISM - SATAN

"Yea, ye took up the tabernacle of Moloch, and the star of your god Remphan, figures which ye made to worship them: and I will carry you away beyond Babylon." Acts 7:43

"But ye have borne the tabernacle of your Moloch and Chiun your images, th...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A Few Problems with Easter & Biblisk definition

Easter

"Ye shall observe to do therefore as the LORD your God hath commanded you: ye shall not turn aside to the right hand or to the left." Deuteronomy 5:32

"Enquire not after their gods, saying, How did these nations serve their gods? even so will...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"THE PAGAN FESTIVALS OF CHRISTMAS AND EASTER" & SANTA-SATAN -Video

Every year, all over the world, people naming the name of Christ hold "Christmas" and "Easter" services, and believe that in so doing they are honouring and serving Christ; and yet these are pagan festivals which do not honour or please Him....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

What's Waldorf - Occultism - Sun god - BEWARE!

What's Waldorf?

HERE'S THE ANSWER

to the Question:

What's Waldorf?

Trying to fully comprehend Waldorf schools and their foundation, the religion called Anthroposophy, requires a great d...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Letter to the Editor: Brian McLaren, Jim Wallis, Marianne Williamson Speaking at

“Parliament of the World Religions”

July 20th, 2015 | Author: Lighthouse Trails Editors

Dear Lighthouse Trails:

I wanted to alert you of the 2015 PARLIAMENT of the World Religions, taking place Oct.15-19 in Salt La...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

`Reincarnation´ - New Age - BEWARE - Videos

And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment: Hebrews 9:27

Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andr...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

What Did Happen With Robin Williams? ~Video

Matthew 16:26 And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul?...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Illuminati Jehovah's Witnesses Watchtower Secret Society EXPOSED ~Videos

In this video we examine a expose by Bible Flock Box that exposes the fake Christian cult known as The Jehovah's Witnesses. I invite you to share the video with them next time they come to the door to preach their false gospel. God Bless. source...

Read full blog post

Should Christians Join the Masonic Lodge? & Freemasonry within the Church

Masonic Symbols Image

By Jason Carlson

Rarely a week goes by when our ministry isn't asked a question about the nature and beliefs of Freemasonry and the Masonic Lodge. The questions that are especially concerning to me are the ones related to followers of Jesus Christ...

Read full blog post

Mormonism, Yoga, Freemasonry, New Age Cults (1 of 5) & Beware TBN in UK!

See also:

For months now a ‘trailer’ has been running on Freeview Channel 65 in the United Kingdom announcing the launch on 5 January 2015 of TBN UK. This is to be the British ‘arm’ of the American-based ‘Trinity Broadcas...

Read full blog post

Jehovah's Witnesses EXPOSED

The Jehovah Witnesses are a Satanic organization, based upon the occult of Freemasonry. Charles Taze Russell was a 33rd Degree Freemason; as was Joseph Smith, founder of the Mormon cult. Carefully notice the Masonic cross at the upper left...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Satanic Mind Control Halloween

Daughter of Satanic Mind Control Programmer Exposes What Really Goes on During Halloween

Daughter of Satanic Mind Control Programmer Exposes What Really Goes on During Halloween

(Flow of Wisdom) My guest Cisco Wheeler was raised in the occult and warns everyone not to allow their children to partake in the pagan holiday, Halloween....

Read full blog post

The Origin Of Christmas by Last Trumpet Ministries

Christmas is a holiday shared and celebrated by many religions.

It is a day that has an effect on the entire world.

To many people, it is a favorite time of the year involving gift giving, parties and feasting. Christmas is a holiday that uni...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Christmas - Its Origins & Meaning - From Dr. Scott Johnson

Should Christians Observe it?

From Dr. Scott Johnson

Roman Catholicism is a demonic blend of ancient pagan religions made to look like Christianity.

I. The Origin of Christmas...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Halloween: The Great Lie To Children - Video

Don´t forget to protect your children!

Many will also be missing!

Halloween is a day witches celebrate above all other days.

Halloween honors Satan, idol worship, immorality, demonic rituals and human sacrifice....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts