About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:4-7 Och Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte om midjan, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. 5 Då gick Jerusalem, hela Judeen och hela landet kring Jordan ut till honom, 6 bekände sina synder och lät döpa sig av honom i Jordan. 7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23A BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."  


MediaCreeper Creeper Religion

Listing posts in category PROPHECY

Back to the blog start page

UNDERBART, SNART ÄR SVERIGE FULLT UT ETT KOMMUNISTISKT LAND SOM SATAN VILL

OCH HANS FOLK VILL:

https://www.youtube.com/watch?v=P1CyPjQQTAM&app=desktop

1 Thessalonians 5:3 For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they s...

Read full blog post

The Bible Shows Planets Are Living Wandering Stars ~ Video

Hebrews 11:3 By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible.

https://www.youtube.com/watch?v=xfev-ivn320

"Biblical Cosmology is an importan...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Anropande av Satan! Vi lever i den sista tiden! ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=eagy7Y9QVgo&app=desktop

När ska du vakna upp ur din sömn!?

Vi närmar oss slutet på denna tidsålder.

Jesus kommer på skyarna enligt sitt löfte. (Uppenbarelseboken 1:7)

Är du redo...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

1968 PROPHECY OF 90-YEAR OLD NORWEGIAN WOMAN ~ Videos

"The 90-year old woman from Valdres in Norway was a very alert, reliable, awake and credible Christian, with a good reputation among all who knew her. She had a vision from God in 1968."

https://www.youtube.com/watch?v=RHY8KZcB1_8...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"JAG ÄR"

Uppenbarelseboken 22:13-15 "Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, den förste och den siste. Saliga är de som håller hans bud, så att de får rätt till livets träd och får gå in genom portarna i staden. Men utanför är hundarna och...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Great Speeches: The Sermon on the Mount ~ Video/Sermon

https://www.youtube.com/watch?v=l25p1MrHBB4...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Första Petrusbrevet Reformationsbibeln ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=VgcyDvo7sSA

"Nya Testamentet Reformationsbibeln Andra upplagan, 2016, är en direktöversättning av Textus Receptus från 1894 samt en revidering av Karl XII:s Bibel från 1703. © Svenska Reformationsb...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

JESUS IS COMING BACK SOON!!!

JESUS IS COMING BACK SOON!!!

2 THESSALONIKERNA 2:3-4...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Människor vet inte (vill inte veta) att Satan finns ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=T5RBxfrF4G4&app=desktop

Man kan ha väldigt bra ideér, men om man inte vet att Satan finns så vet man ingenting.

Man vet inte att ALLT går bakåt (eller framåt till en ny värld).

Det är...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Hedningarna ska trampa den heliga staden under fötterna i fyrtiotvå månader

Uppenbarelseboken 11 De två vittnena

11 En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: "Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. 2 Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE SOLDIERS OF JESUS CHRIST!! ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=NaEzYdd5t8g&app=desktop

"In these last days that we are living in lets stay as close to God and His Holy Word as we possibly can... Greater is He that's in us than him that's in the world! God will...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

DET FINNS EN GUD - HAN ÄR SKAPAREN

(eget foto)

Psalm 8

Herre, vår Herre,

hur härligt är inte ditt namn

över hela jorden,

du som har satt ditt majestät på himlen.

3 Av barns och spädbarns mun

har du upprättat en makt

för dina ovänn...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jesus Christ Prophesied the Destruction of Jerusalem and it Happened! ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=IIdTsg1aFqw

"Jesus Christ is the Son of God who came into this world from Heaven above, and many of the Old Testament prophets spoke of him. The prophet Zechariah prophesied that the King of Israel would...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jewish Rabbis Claiming Their Messiah (The Antichrist) Is Alive Today in 2019

https://www.youtube.com/watch?v=enY_PSXmg6M

"Jewish Rabbis Claiming Their Messiah (The Antichrist) Is Alive Today in 2019. Antichrist Revealed 2019 "

1 TESSALONIANS 5:3

När folk säger: "Fred och trygghet", då drabb...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

DENNA VÄRLD GÅR MOT SIN UNDERGÅNG

Jesaja 51:6 "Lyft upp era ögon till himlen, och se på jorden därunder.Ty himlen skall försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare skall dö som mygg. Men min frälsning skall förbli för evigt, min rättfärdighet...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Wonders of the Millenium by Oswald J. Smith ~ Audio/Sermon

The Wonders of the Millenium

by Oswald J. Smith

~~~~

Yes, the Jews who haven´ t died in the Armageddon war (read Luke 21) will be saved and live in the land of Israel. A remnant of the Jews will be saved when they s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Vänliga pissoarer! En strålande idé!

Photo: mailonline

victor massip

NÄR KOMMER KVINNORNAS!?

Om du inte visste det:

VÄRLDEN BLIR MER OCH MER GALEN!

~~~~

Staying Sane When the Whole World Goes Crazy (Luke 21:5-24)

Jesus...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"FN fördömer Gazavåld – kritiserar Israel"

DN:

"FN:s generalförsamling har med stor majoritet röstat för en omdiskuterad resolution kring våldet i Gaza."

~~~~

THE FINAL BATTLE BETWEEN GOD AND SATAN:

What is the battle of Armageddon?

Answer: The word ...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Kristnas avfall från evangelium

2 Tessalonikerbrevet 2:3-5 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att ha...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Giants are Coming to Fulfill God´s Wrath & AS IN THE DAYS OF NOAH~ Videos

https://www.youtube.com/watch?v=VVDFj3cT8UQ

GOD IS ESTABLISHING HIS RULE ON EARTH!

Psalm 103:19 The LORD has established his throne in the heavens, and his kingdom rules over all.

Psaltaren 103:19 Herren har ställt sin t...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts