About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23A BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts in category PROPHECY

Back to the blog start page

Kännetecknet på denna tid är LÖGN

Kännetecknet på denna tid är LÖGN.

Precis.

Det kan inte vara något annat eftersom denna tid styrs av Satan.

Satan är lögnens fader.

Johannes 8:44 Ni är av djävulen, er far, och vad er far har begär till, det vill...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

STOP being a fool read: www . ZEPHANIAH . eu

Understanding the Coming Turmoil from a Born-again Christian Perspective

“The great day of the LORD is near, it is near, and hasteth greatly.”

- Zephaniah 1:14

The Lie in the Sky: Manmade Global Warming

Va...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Decapitating D.C. by Jeremy James

Spiders, symbols of th work of Illuminati

***

According to their perverse philosophy, order can emerge out of chaos, like a phoenix from the flames – another image much favored by the Elite. The more lethal the blow they inflict, t...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Joakim Lamotte: Hur skall vi få stopp på gängvåldet, morden & skjutningarna? ~ V

https://www.youtube.com/watch?v=j7fudst2Rms&app=desktop

Publicerades den 19 sep. 2019

"Joakim Lamotte: Hur skall vi få stopp på gängvåldet, morden och skjutningarna? Hur skall vi hantera återvändande IS-terrorister?...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Herren, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är hans händers verk

"Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk. 11 De ska förgås, men du ska bestå, och de ska alla nötas ut som en klädnad. 12 Och som en mantel ska du rulla ihop dem och de ska förvandlas." Hebreerbrevet...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Apatin och pessimismen är farligare än själva klimathotet"

"Någon gång kommer en generation att få rätt och verkligen bli den sista. Statistiskt sett är det mycket osannolikt att det blir just vi."

skriver DN

~~~~

Sannolikt är människorna NU den sista generationen.

Satan ka...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

UNDERBART, SNART ÄR SVERIGE FULLT UT ETT KOMMUNISTISKT LAND SOM SATAN VILL

OCH HANS FOLK VILL:https://www.youtube.com/watch?v=P1CyPjQQTAM&app=desktop

Miljoner svenskar misshandlar sina barn varje dag ~ Video

1 Thessalonians 5:3 For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon...

Read full blog post

The Bible Shows Planets Are Living Wandering Stars ~ Video

Hebrews 11:3 By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible.

https://www.youtube.com/watch?v=xfev-ivn320

"Biblical Cosmology is an importan...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Anropande av Satan! Vi lever i den sista tiden! ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=eagy7Y9QVgo&app=desktop

När ska du vakna upp ur din sömn!?

Vi närmar oss slutet på denna tidsålder.

Jesus kommer på skyarna enligt sitt löfte. (Uppenbarelseboken 1:7)

Är du redo...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

1968 PROPHECY OF 90-YEAR OLD NORWEGIAN WOMAN ~ Videos

"The 90-year old woman from Valdres in Norway was a very alert, reliable, awake and credible Christian, with a good reputation among all who knew her. She had a vision from God in 1968."

https://www.youtube.com/watch?v=RHY8KZcB1_8...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"JAG ÄR"

Uppenbarelseboken 22:13-15 "Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, den förste och den siste. Saliga är de som håller hans bud, så att de får rätt till livets träd och får gå in genom portarna i staden. Men utanför är hundarna och...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Great Speeches: The Sermon on the Mount ~ Video/Sermon

https://www.youtube.com/watch?v=l25p1MrHBB4...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Första Petrusbrevet Reformationsbibeln ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=VgcyDvo7sSA

"Nya Testamentet Reformationsbibeln Andra upplagan, 2016, är en direktöversättning av Textus Receptus från 1894 samt en revidering av Karl XII:s Bibel från 1703. © Svenska Reformationsb...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

JESUS IS COMING BACK SOON!!!

JESUS IS COMING BACK SOON!!!

2 THESSALONIKERNA 2:3-4...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Människor vet inte (vill inte veta) att Satan finns ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=T5RBxfrF4G4&app=desktop

Man kan ha väldigt bra ideér, men om man inte vet att Satan finns så vet man ingenting.

Man vet inte att ALLT går bakåt (eller framåt till en ny värld).

Det är...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Hedningarna ska trampa den heliga staden under fötterna i fyrtiotvå månader

Uppenbarelseboken 11 De två vittnena

11 En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: "Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. 2 Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE SOLDIERS OF JESUS CHRIST!! ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=NaEzYdd5t8g&app=desktop

"In these last days that we are living in lets stay as close to God and His Holy Word as we possibly can... Greater is He that's in us than him that's in the world! God will...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

DET FINNS EN GUD - HAN ÄR SKAPAREN

(eget foto)

Psalm 8

Herre, vår Herre,

hur härligt är inte ditt namn

över hela jorden,

du som har satt ditt majestät på himlen.

3 Av barns och spädbarns mun

har du upprättat en makt

för dina ovänn...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jesus Christ Prophesied the Destruction of Jerusalem and it Happened! ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=IIdTsg1aFqw

"Jesus Christ is the Son of God who came into this world from Heaven above, and many of the Old Testament prophets spoke of him. The prophet Zechariah prophesied that the King of Israel would...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jewish Rabbis Claiming Their Messiah (The Antichrist) Is Alive Today in 2019

https://www.youtube.com/watch?v=enY_PSXmg6M

"Jewish Rabbis Claiming Their Messiah (The Antichrist) Is Alive Today in 2019. Antichrist Revealed 2019 "

1 TESSALONIANS 5:3

När folk säger: "Fred och trygghet", då drabb...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts