Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg i kategorin PROPHECY

Tillbaka till bloggens startsida

Judas brev | Reformationsbibeln - Evigt liv ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=DH3fRO8GqTE

Judas brev 13:20-21. Men ni, älskade, uppbygg ersjälva genom er allraheligaste tro,under bön i den Helige Ande.21. Se till att ni blir bevarade i Gudskärlek, medan ni väntar på vårHerre Jesu K...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"I see a plague coming on the world"

"And out of it will come a third Great Awakening that will sweep America and the word"....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"The Blessed Hope - Titus 2:13"

Philippians 3:20 For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ

An interesting quote by none other than that old serpent, the devil himself, is found in the fourth chapter of Luke's gospel:...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Den som inte känner Gud har ett täckelse för ögonen

2 Korintierbrevet 4:3 Och om vårt evangelium nu verkligen är bortskymt av ett täckelse, så finnes det täckelset hos dem som gå förlorade.

De som inte är födda på nytt har ett TÄCKELSE för hjärtats ögon.

2 Korinthierbrevet...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Herren Jesus är hämnaren

2 Thessalonikerbrevet kap 1

3 Vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er, bröder, som sig bör, eftersom er tro växer till så starkt och er kärlek till varandra överflödar alltmer hos var och en av er, 4 så att vi själva kan berömma...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Har du gjort den Högste till din tillflykt

Psaltaren Kapitel 91

1 Den som sitter under den Allra­högstes beskydd* ska förbli under den Allsmäktiges skugga. 2 Jag ska säga om HERREN: Han är min tillflykt och min borg, min Gud, på honom ska jag förtrösta. 3 Sannerligen, han...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

A Holy Remnant (David Wilkerson) ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=GHX9yxZL8C8

"God is Training a Holy Remnant"

Two Calls (David Wilkerson) ~ Video...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

God keeps his Word (David Wilkerson) ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=cl-9WyAFcYQ

"David Wilkerson Prophecy of the global pandemic 2020".

A Comment: "David Wilkerson sounds like he is speaking of our times. He has been dead for years. Amazing prophetic word."...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vad säger Gud om intellektuella meriter?

Många är de som klappar sig för bröstet och tycker de är bättre än de som inte har några "intellektuella meriter".

Men vad säger Gud den Allmäktige om saken?

1 Korintierbrevet 1:18-21 Ordet om korset är ju en dårskap för d...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Grafik: Det nya coronavirusets utbredning i Sverige och i världen"

Till de som är födda på nytt säger Gud:

Psalm Kapitel 91

1 Den som sitter under den Allra­högstes beskydd ska förbli under den Allsmäktiges skugga. 2 Jag ska säga om HERREN: Han är min tillflykt och min borg, min Gud, på hono...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Människan utan Gud (Jesus) förstår inget

Psalm 117:1-2 Loven HERREN, alla hedningar, prisen honom, alla folk.2 Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja!

~~~~

Psalm 39:12 Ja sannerligen, är människan bara en vindpust.

Psalm 1:1...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Gmail Logo Masonic Apron - Jesus är Konung

illuminati symbol freemasonry gmail royal arch

Royal Arch Masonry is the 7 degree for master masons who chose to join (or work in masonspeak) the York Rite. Mason must first complete these four level before proceeding to the next set of York Rite degrees.

https://www.youtube.com/w...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Bill Wiese - Once Saved, Always Saved? ~Video

https://www.youtube.com/watch?v=KNnpRRVB7VI

Publicerades den 23 aug. 2019

"Author of "23 Minutes in Hell" Bill Wiese, along with his wife Annette share what the Bible has to say about one of the most highly debated topics among Christia...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Herren ska stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst

Uppenbarelseboken 1:7-8 Se, han kommer med skyarna och varje öga ska se honom, också de som har genomborrat honom och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. 8 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, säger Herren, han so...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kännetecknet på denna tid är LÖGN

Kännetecknet på denna tid är LÖGN.

Precis.

Det kan inte vara något annat eftersom denna tid styrs av Satan.

Satan är lögnens fader.

Johannes 8:44 Ni är av djävulen, er far, och vad er far har begär till, det vill...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

STOP being a fool read: www . ZEPHANIAH . eu

Understanding the Coming Turmoil from a Born-again Christian Perspective

“The great day of the LORD is near, it is near, and hasteth greatly.”

- Zephaniah 1:14

The Lie in the Sky: Manmade Global Warming

Va...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Decapitating D.C. by Jeremy James

Spiders, symbols of th work of Illuminati

***

According to their perverse philosophy, order can emerge out of chaos, like a phoenix from the flames – another image much favored by the Elite. The more lethal the blow they inflict, t...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Joakim Lamotte: Hur skall vi få stopp på gängvåldet, morden & skjutningarna? ~ V

https://www.youtube.com/watch?v=j7fudst2Rms&app=desktop

Publicerades den 19 sep. 2019

"Joakim Lamotte: Hur skall vi få stopp på gängvåldet, morden och skjutningarna? Hur skall vi hantera återvändande IS-terrorister?...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Herren, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är hans händers verk

"Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk. 11 De ska förgås, men du ska bestå, och de ska alla nötas ut som en klädnad. 12 Och som en mantel ska du rulla ihop dem och de ska förvandlas." Hebreerbrevet...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Apatin och pessimismen är farligare än själva klimathotet"

"Någon gång kommer en generation att få rätt och verkligen bli den sista. Statistiskt sett är det mycket osannolikt att det blir just vi."

skriver DN

~~~~

Sannolikt är människorna NU den sista generationen.

Satan ka...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg