About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:4-7 Och Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte om midjan, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. 5 Då gick Jerusalem, hela Judeen och hela landet kring Jordan ut till honom, 6 bekände sina synder och lät döpa sig av honom i Jordan. 7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23A BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."  


MediaCreeper Creeper Religion

Listing posts in category SALVATION/FRÄLSNING

Back to the blog start page

ARE YOU READY? ~ Video

<="">

"Oldest Known Film On Biblical Rapture 1941 "The Rapture" [Video] "

----

1 Thessalonians 5:9 'For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ'

From this so...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Thunbergs bok toppar försäljningslista i USA" skriver DN

DN:

~~~~

(Här är deras skrattretande bok).

Du har väl sett Greta Thunbegs illuminatitecken - en hand för ett öga?!

SUCK!

~~~~

Den person som inte är blind och därmed kontrollerad av de som styr världen, vet att G...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Om demonisk kontroll och andligt befrielsekrig / Ingen new-agare kommer till Gud

~~~~

Henning Witte behöver bli frälst (räddad) så Satan släpper sitt grepp om honom.

~~~~

https://www.youtube.com/watch?v=NSWG211sBOk&app=desktop

Publicerades den 1 dec. 2019...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

TÄCKELSE FINNS ÖVER MÄNNISKAN SOM INTE TAGIT EMOT JESUS KRISTUS

Så länge du inte fått (har) en tro på Jesus Kristus, så har du ett täckelse över ditt hjärta.

Det innebär att du inte kan se klart.

2 Korintierbrevet 3 "Eftersom vi nu har ett sådant hopp, är vi mycket frimodiga, 13 och gör...

Read full blog post

Tagged with: 

,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Psalm 46 - "Denna världens ordning går mot sitt slut"

Psalm 46

1 För körledaren. En psalm av Koras söner.

2 Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad.

3 Därför ska vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar i havets djup,

4 ja om...

Read full blog post

Fredrick Federley till DN - De otroende hamnar där masken aldrig dör

DET VAR INTE JAG DET VAR URSULA!

~~~~

DN

~~~~

De har ett mål i sikte.

Det är att sätta sin gud Satan (genom Antikrist) på tronen i Jerusalem. (Uppenbarelseboken kap 13 och kap 14)

Sedan tror de att de sk...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Sverige - kriminellas paradis ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=EqyBza-s-MI&app=desktop

Referens:

Lennart Matikainen:...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

NEJ! Gud gör allting NYTT! Han skapar en ny jord! Vill du leva där?

https://www.youtube.com/watch?v=xh7qIHUl1Jc

~~~~

Man måste bli en på Gud (Jesus) troende människa för att kunna fatta vad och varför det händer som händer och skall hända.

Gud gör allting NYTT! Han skapar en ny jord! Vil...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Sverigedemokraterna styrda av Satan och hans folk

DN - SD jämsides med S efter ny rekordnotering

~~~~

Här ser du vilka som styr Sverige genom sossarna: SIONISTERNA (tro inte det blir bättre med SD - TVÄRTOM!). Orubblig förstörelse är dagens ordning och deras (satandyrkarnas) age...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jesus Only by AB Simpson ~ Music/Audio

https://www.youtube.com/watch?v=TaaTEwx3mdM

JESUS IS THE ONLY WAY

Acts 4:12 "And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved."...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Den så kallade kristenheten...

2 Timoteus 4:3 För den tid ska komma, då de inte ska tåla den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen,

De som kallar sig kristna, tror de är kristna för att de gnuggar...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Har du sörjt för din själ? CF Wislöff ~ Video/Sermon

https://www.youtube.com/watch?v=Hl3hHzOSkBY&feature=emb_logo&app=desktop

"Carl Fredrik Wisløff holder en kraftig preken hvor han innbyr syndere til omvendelse. Han stiller det alvorlige spørsmålet: Har du sørget for din sje...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Are you saved? Hell is real!

Romans 10:9 "that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved;"

Read more and be saved!

~~~~

Be saved in this late hour!!

Hell is real!

Receive...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Finns Satan?

Människor undrar över allt det onda i världen.

Vad de som undrar inte har en aning om, är att Satan finns.

Kanske vet de inte det för att de inte är kristna.

Människor kan grubbla sig fördärvade, utan att förstå denna...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

BRÄNN DINA FRIMURARATTIRALJER!

Bränn dina frimurarattiraljer!

Bli fri från Satans inflytande över ditt liv!

Ta emot Jesus och bed om förlåtelse för din synd och medverkan i frimureriet och all annan synd - ditt syndiga hjärta.

BLI ETT GUDS BARN!...

Read full blog post

The Judgment Day

"God now commandeth all men everywhere to repent; because He hath appointed a day, in the which He will judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained; whereof He hath given assurance unto all men, in that He hath raised him from...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

OM KLIMATET ca 24 min in på videon

https://www.youtube.com/watch?v=hlSgKE09ZpQ&feature=emb_title

P-O Eriksson - CO2 är livets gas! ~ Video

Nej, det beror inte på "klimatförändringar" utan på Guds förbannelse!

~~~~

Det finns en djävul.

De...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"WakeupGlobe" är bedragen! Helvetet finns!

"WakeupGlobe" är bedragen!

Ja ja ja!

"WakeupGlobe" är bedragen!

Jesus säger: "JAG är vägen och sanningen och livet". (Johannes 14:6)

Kan det vara klarare?!

Guds Son har sagt det.

Använd ditt förnuft, s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

GÖR UPP MED GUD!

"The creation is but a theater to act the great work of redemption upon!" - Thomas Watson

https://www.youtube.com/watch?v=_Hk6rtdu7xE

Gör upp med Gud!

Du frågar VARFÖR?

Jo, för att vi ska alla träda fram in...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

FEAR NOT! 500 scientists sent a registered letter to the UN Secretary-General

stating that there is no climate emergency

https://www.youtube.com/watch?v=GpVBH-HY5Ow

"On the same day that Greta Thunberg made an impassioned speech to the UN about her fears of a climate emergency, 500 scientists se...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts