About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23A BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."MediaCreeper Creeper Religion

Listing posts in category SALVATION/FRÄLSNING

Back to the blog start page

Se upp med det ockulta - WakeUpGlobe talar inte sanning

Här ser du exempel på det som hör till Satans rike:

Mörker blir till ljus. Urkunskapens kraft! - Video

Under videon har skrivits bl.a. : "När livet känns osäkert och världen är skakig så är det viktigt att vi ägnar oss att t...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Matthew 11:28 Come unto me, all ye that labour and are heavy laden

Matthew 11:28 Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. 29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. 30 For my yoke is easy, and my burden...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Till dig som är född på nytt och lyder Gud den Allsmäktige:

Psalm Kapitel 91

1 Den som sitter under den Allra­högstes beskydd* ska förbli under den Allsmäktiges skugga. 2 Jag ska säga om HERREN: Han är min tillflykt och min borg, min Gud, på honom ska jag förtrösta. 3 Sannerligen, han ska...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

EVIGT STRAFF för dig som inte tagit emot Jesus?!

Matteus evangelium 25:46 Och dessa ska då gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.

Kan det sägas klarare EVIGT STRAFF!

Matteus evangelium 25:31-34 Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla heli...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Om du inte har Jesus i ditt hjärta

Om du inte har Jesus i ditt hjärta, så har du Satan i ditt hjärta.

Hu, hur kan du säga så?!

Därför att det är sant.

Genom SYNDAFALLET, så är det Satan som styr dig.

Därför kom Gud, genom sin Son Jesus till jor...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Två sorters människor

Två sorters människor finns: De som tror på sin Skapare och de som inte tror på sin Skapare.

Vilken sort tillhör du`?

Har du tagit emot syndaförlåtelsen eller har du inte tagit emot den?

Har du blivit en ny människa genom...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Forbidden Chapter: Isaiah 53 in the Hebrew Bible ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=cGz9BVJ_k6s

"Did you know that Isaiah 53 is a FORBIDDEN CHAPTER in most synagogues? We read this powerful prophecy with Israelis on the streets. See how deeply they were moved as they came face to face w...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

WHO? CORONA?

WHO

Do you trust WHO? And the people behind it? The truth is mostly taken away, but try to find it on the internet.

~~~~

Psalms 64:5,7 'They encourage themselves in an evil matter: they commune of laying snares privily; they say,...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

MÅLET ÄR ATT CHIP(P)A ALLA MÄNNISKOR I HELA VÄRLDEN

Svenska kronan rasar

~~~~

Satan och hans folk (de är många!!) har som mål att sätta ett märke i höger tumgrepp eller på pannan, Uppenbarelseboken kap. 13 vers 16-17, för att de ska kunna kontrollera världens människor, så att...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

At the Rapture, the saints are ascending UP; but at Christ's Second Coming,

the saints are descending DOWN.

ARE YOU READY ?

John 3:16-18

16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

17 Fo...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Snart kommer Jesus till jorden igen. Är du beredd?

~~~~

Uppenbarelseboken 5:9-14 Och de sjöng en ny sång och sa: Du är värdig att ta bokrullen och öppna dess sigill, för du blev slaktad och har friköpt oss åt Gud med ditt blod från alla stammar och språk och folk och folkslag, 10 o...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

American Street Preacher Assaulted In Jerusalem While Preaching ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=wYu8N1IuNqQ&app=desktop

Johannes 15:18-21 Om världen hatar er, så ska ni veta att den har hatat mig före er. 19 Om ni vore av världen, skulle världen älska sitt eget. Men eftersom ni inte är av v...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

EVIGT LIV?

Johannes evangelium 17:3 Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du har sänt.

Känner du Fadern genom Jesus Kristus? Om inte har du inte evigt liv.

Svenska Reformationsbibeln...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake

of fire. Revelation 20:15

Exodus 3:2 The angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush: and he looked and behold, the bush burned with fire and the bush was NOT CONSUMED.

Isaiah 13:8 They shall be af...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Underordnar sig prästerna och pastorerna Gud?

Underordnar sig prästerna och pastorerna Guds bud och lagar?

Eller underordnar sig Svenska kyrkan och Samfunden människor?

SVAR:

Dessa underordnar sig absolut INTE Gud, hans bud och hans lagar.

Psalm 103:17-18 Men HERREN...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

VAD ÄR EN KRISTEN?

VAD ÄR EN KRISTEN?

En kristen är en människa som övergått från döden till livet.

En kristen är en människa som är född på nytt. (Joh. 3:3)

En kristen är en människa som mött Gud genom hans Son Jesus Kristus....

Read full blog post

Visions of Heaven and Hell - John Bunyan (Heaven and Hell Testimony) ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=TgCxU9wxaTE

"Upon an attempted suicide, John Bunyan was shown this vision of Heaven and Hell. Bunyan [1628-1688], an English author and preacher imprisoned for his faith, is best known for his work, The Pilg...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Demoner styr människor

Demoner styr människor. Javisst är det så.

Det är demoner som får människan att tro det som inte är sant.

Det är lätt att lura människor som inte vet om eller bryr sig om den andliga verkligheten.

I den andliga verklig...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

MENINGEN - finns den?

MENINGEN?

Finns det en mening?

JAA!

Det du innerst inne längtar efter FINNS.

KÄRLEKEN finns.

Den sanna kärleken finns.

Det är inte en slump eller tillfällighet att du inte är nöjd med det livet du leve...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Exempel på att vi lever i sista tiden. Snart kommer Jesus, då som DOMAREN

Regnbågsmässa

Pride behövs året runt, skriver centerpolitikern Thomas Andersson som vill att länet ska vara en plats där fördomar mot HBTQ inte förekommer

Kungahusets och näringslivets favoritpräst, Hans Rhodin, skiljer sig f...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts