About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts in category SALVATION/FRÄLSNING

Back to the blog start page

How I found Jesus Jan Welitz ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=11g6mLuc26g...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Arrested and Charged for Preaching the Gospel and Judgments of Jesus Christ

https://www.youtube.com/watch?v=i-ji_6Sdtoo

We are living in the last days!

We are in the last days when Truth is considered hate....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Känner du den levande Guden?

Känner du den levande Guden?

Om inte lever du farligt.

Den levande Guden, Jesus Kristus dog på ett kors för dig.

Det var dina synder han bar uppå sig själv.

Varför? Jo, för att du inte skulle behöva bära dem....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Are you ready for the return of the Lord Jesus Christ?

<="">

Are you ready!? Är du redo!?

Jesaja 66

15 Ty se, HERREN skall komma i eld, och hans vagnar skola vara såsom en stormvind; och han skall låta sin vrede drabba med hetta och sin näpst m...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Har du missat målet?

Hebreerbrevet 2 Nya Levande BibelnMissa inte målet

2 Därför måste vi lyssna mycket noga till de sanningar vi har hört så att vi inte missar målet.

2 De budskap vi har fått genom änglar har alltid visat sig vara sanna, och människo...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Det finns något högre

Det finns något högre.

Det du längtar efter i ditt innersta finns.

Gud har lagt ned den längtan i ditt inre.

Det är inte en slump att den finns.

Gud Fadern sände Jesus för att mätta dig, så att din längtan finner...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Kronprinsessan ska inleda prideparaden

Kronprinsessan ska inleda prideparaden

"Nu står det klart att kronprinsessan Victoria kommer att inleda årets Stockholm prideparad, som i år är digital."

~~~~

Stackars människor - de vet inte vad de gör.

Och en B...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Förneka inte din Skapare!

Förnekar du Skaparen?

1 Mosebok kap 1

26 Gud sa: Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över himlens fåglar och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Johannes Döparens Dag - "Jag är rösten av en som ropar i öknen"

”Jag är rösten av en som ropar i öknen: Gör Herrens väg rak, som profeten Jesaja har sagt.”

Johannes Kapitel 1

I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Den samme var i begynnelsen hos Gud. Allt blev til...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jesus är svaret!!!

Uppenbarelseboken Kapitel 5

1 Och jag såg i höger hand på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. 2 Och jag såg en väldig ängel, som förkunnade med hög röst: Vem är värdi...

Read full blog post

Tagged with: 

0 comments | Post a comment | Comments RSS

GUD FÌNNS OCH MÄNNISKAN ÄR MÄNNISKA - Marklunds text ljuger!!!

Djur Petra Marklund

https://genius.com/Petra-marklund-djur-lyrics

~~~~

Det finns de som gärna ställer upp på Satans lögner.

GUD FINNS och MÄNNISKAN är inget djur som Marklund tycks tro:

1 Mosebok 2:18-25...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

De som inte vet vem och vilka som står bakom det onda

De som inte vet vem och vilka som står bakom det onda, såsom t e x dessa herrar är välkomna på de flesta ställen.

Den dagen som människor blir medvetna om att det finns inte bara onda krafter utan en djävul och en Gud, då är du ett h...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Stridsflyg över Sverige - Omvänd er!

Sju stridsflyg över Sverige just nu:

https://www.flightradar24.com/58.73,22.85/6

Lukas 13

Omvänd er

"Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras o...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Bob Dylan: ”Kanske står vi inför jordens undergång”

DN: "Bob Dylan: ”Kanske står vi inför jordens undergång”

– Jag tror att den är en förlöpare till något annat. En invasion, helt klart, och vida spridd, men biblisk? Du menar som en varning som ska få människor att sona sina brot...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"En både mystisk och metodisk pionjärgärning - konstpionjären Hilma af Klint"

"En både mystisk och metodisk pionjärgärning menar journalisten på DN

...kritiker menade att hon måste ha varit sinnessjuk.

--

under en spiritistisk seans 1904 upplevde hon att andarna gav henne ett uppdrag, att gestalta ok...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jesus är vägen, sanningen och livet - Jesus is the way, the truth and the life

Johannes 14:6 Jesus sa till honom: Jag

är vägen, sanningen och livet. Ingen

kommer till Fadern utom genom mig.

John 14:6 Jesus saith: I am the way, the

truth and the life: no man cometh unto...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Medical tyranny will target our children next" by Jeremy James

Many expect the world to return to normal after the ‘lockdown’ has been lifted, but this is not what the Elite are planning. With nations off balance, they have the initiative and intend to keep it. In light of the signs examined in this paper...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jesaja 53:4-6 och Romarbrevet 10:9-11 och 1 Timoteus 2:4

Jesaja 53:4-6

4 Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.

5 Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för v...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Två personer gripna efter demonstration i Göteborg"

DN - "Två personer gripna efter demonstration i Göteborg".

FRIA TIDER - "Skiter i" om vita människor dör av covid-19 på grund av deras beteende".

Här kan du se en svart polischef bli utnämnd. Naturligtvis inget massmedia säger....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Kärleken segrar – samkönade äktenskap tillåtna i Costa Rica"

"Kärleken segrar – samkönade äktenskap tillåtna i Costa Rica" läs mer

~~~~

I himlen hos Gud finns inga lögnare.Tack och lov.

I kyrkorna finns massor av lögnare.

Älskar du lögn, så finns det öppna famnar...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts