About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

Sverige/
SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleHELL - Fire! Fire! VIDEO!


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

John 3:16


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

Top Illuminati Grand Wizard: “We Control Islam and We'll Use It to Destroy the West.” (WW3)

JESUSMediaCreeper Creeper Religion

norwegian translation

Latest posts

Listing posts in category SALVATION/FRÄLSNING

Back to the blog start page

HELVETET ÄR VERKLIGT

Denna bloggägare har lagt upp många videos om HELVETET.

Här ser du en "konstnär" I Satans tjänst som trivs i förgården till HELVETET.

Lukas 12:5 Jag vill lära eder vem I skolen frukta: frukten honom som har makt att, sedan han h...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Underground Churches in China ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=CcCHInA6UMg

From a comment: "I am from the underground church in China. I can prove that the video is true. Our pastor has no salary. They gave up everything for the gospel. Because of the Communist Part...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

STRÄVA - FAR EFTER - SÖKEN

1 Thessalonikerbrevet 5:15 Se till att ing­en lönar ont med ont. Sträva all­tid ef­ter att göra gott, mot varand­ra och mot al­la and­ra.

1 Timotheosbrevet 6:11 Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rät...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Miracle is Yours - 61 / Miraklet er ditt - 61 ~ Video

JESUS HEALS MINISTRIES

https://www.youtube.com/watch?v=TL4Pzd-Dn7s

"The Miracle is Yours is a program that focuses on God as Savior and Healer. The host is the Norwegian evangelist Svein-Magne Pedersen. Viewers can listen t...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A.B. Simpson's quotes

“Once it was the blessing, Now it is the Lord;

Once it was the feeling, Now it is His Word.

Once His gifts I wanted, Now the Giver own;

Once I sought for healing, Now Himself alone.

Once 'twas painful trying, Now 'tis perfect t...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

How Sweet The Name of Jesus Sounds ~ Video/Music

https://www.youtube.com/watch?v=RokLXU0XZhM

Author: John Newton

How sweet the Name of Jesus sounds

In a believer's ear!

It soothes his sorrows, heals his wounds,

And drives away his fear.

It makes the wounded...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Reason YOU Were Born... May Surprise You..

https://www.youtube.com/watch?v=Nld2e1SqEHE&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=mpF1gXFSp3s&app=desktop

John 3:16-19

16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever beli...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Man Sees Unthinkable Beauty in Heaven - Mountains of Gold & Silver!!!

https://www.youtube.com/watch?v=08zTVFyPHP0&app=desktop

"After praying for years to see heaven, December 4, 2004 God granted Mario Martinez his wish. What he saw will amaze you!"

CONTACT MARIO MARTINEZ

YouTube Channe...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"You Raise me Up" - Jesus is indeed living and he calls for your attention

Johannes 8:10-11 Då såg Jesus upp och sade till kvinnan: »Var äro de andra? Har ingen dömt dig?»11 Hon svarade: »Herre, ingen.» Då sade han till henne: »Icke heller jag dömer dig. Gå, och synda icke härefter.»]

https://www.y...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

DO YOU LOVE JESUS THE SAVIOUR, WHO NEVER FAILS YOU?

Motives to Love Jesus

Thomas Doolittle

Wikip.Thomas Doolittle (1632?–1707)...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Salvation is of the Lord - Andrew Murray

Salvation is of the Lord...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

OFÖRVITLIG FULLKOMLIG HELIG - IRREPROCHABLE PERFECT HOLY

Oförvitlig/Irreproachable

1 Timotheosbrevet 6:14 att, själv utan fläck och tadel, hålla vad jag har bjudit, intill vår Herres, Jesu Kristi, uppenbarelse,

1 Timothy 6:14 That you keep this commandment without spot, irreproachable,...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

JESUS ÄR VÄRLDENS LJUS

Johannes 8:12 Jesus sade »Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus.»

Johannes 9:5 Jesus sade »Så länge jag är i världen, är jag världens ljus.»...

Read full blog post

Repent of your sin - Omvänd dig från din synd ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=0fk7nzomnIc&app=desktop

"Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils. - 1 Timothy 4:1."...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

HE LOVED YOU THIS MUCH

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

KÄRLEK - 1 Korintierbrevet 13

1 Korintierbrevet 13

4 Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke.

5 Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en o...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

LBGT - Marxism - Satan - Helvete - Himmel

Som de vakna (sanna kristna) vet så arbetar Satan och hans folk frenetiskt för att förgöra och förstöra hela världen och alla dess människor.

Här är lite du som inte vet men vill veta kan se och läsa:

1.

2.

3....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Den som tror på Jesus har evigt liv - Den som vägrar tro har inte evigt liv

Johannes 8:12 Jesus till dem och sade: »Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus.»

Johannes 6:35 Jesus svarade: »Jag är livets bröd. Den som kommer till mig,...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Människan efter döden

Människan efter döden...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

How much Love? ~ Video

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2195843049&feature=iv&src_vid=FXBLbUL1M3Q&v=RHXe1QTivwU

"Yes, it is all about Love. The world was founded on it, created through it, and we seek Love out our entire life. O...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts