About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts in category SALVATION/FRÄLSNING

Back to the blog start page

Entirely dying to our pride. Pride is from HELL!

From the living God through Andrew Murray....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jesus säger: "Jag är vägen och sanningen och livet"

Jesus säger: Jag är vägen och sanningen och livet.

Johannes 14:6...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Att byta kön

Att byta kön.

De onda andarna gör allt för att ställa till det för dig.

Sök Gud den levande Guden, som dog för dig på ett kors.

Gör upp med honom.

Bed om förlåtelse för ditt syndiga liv och bed honom om sunda,...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

JESUS is the life and the light of all mankind

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

LIVET ÄR ALLVARLIGT

Livet är allvarligt!

Har du tänkt på att det slutar inte, då du dör?

Har du tänkt på att du "lever" i evighet?

(Himmel och helvete finns!)

Har du tänkt på att det finns en Gud, som vi alla ska stå till svars inf...

Read full blog post

JESUS är SVARET

Ps 91 1Den som sitter under den Högstes beskärm och vilar under den Allsmäktiges skugga,

2han säger: »I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar.»

3Ja, han skall rädda dig ifrån fågelf...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Kristus lever i mig!

Galaterbrevet 2:20

"Jag är korsfäst med Kristus och jag lever, men inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i köttet, det lever jag i tro på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig"....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Han lade städerna Sodom och Gomorra i aska och dömde dem till undergång

2 Petrus 2:6 Och han lade städerna Sodom och Gomorra i aska och dömde dem till undergång, och satte dem till ett varnande exempel för dem som tänker leva gudlöst.

7 Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Conny Andersson - Satanism & Symbolism ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=eqnTVcF7yO4

Johannes 14:6 Jesus svarade honom: "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig."...

Read full blog post

SKAPELSEN - Reformationsbibeln

Skapelsen...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund...."

Brevet till hebreerna

Kapitel 1

Kristus sann Gud. Gud har talat genom Sonen och genom honom är universum skapad. Sonen är högre än änglarna.

1 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna geno...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jesus är vägen sanningen och livet

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Även vi var ju en gång oförståndiga, olydiga och på villovägar"

Titus 3:3 Även vi var ju en gång oförståndiga, olydiga och på villovägar, slavar under alla slags begär och lustar. Vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och hatade varandra. 4 Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Lönelyft" - visavi Guds godhet

"Lönelyft"

~~~~

Titus 3:3-5 3 Även vi var ju en gång oförståndiga, olydiga och på villovägar, slavar under alla slags begär och lustar. Vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och hatade varandra. 4 Men när Guds, vår F...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Det är rättvist av Gud att vedergälla dem med lidande som plågar er"

2 Thessalonikerbrevet kap 1

1 Paulus och Silvanus och Timoteus till thessalonikernas församling i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. 2 Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

3 Vi är skyld...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Det brutna korset

Encyclopædia Britannica, Inc.

Det brutna korset är ingen fredssymbol utan visar förakt för Jesus och det han gjorde för oss när han tog våra synder på korset.

1 Petrus 2:24: "Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Om att slå sig till ro i sin tro - Vittnesbörd" ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=6iMyNipJyb8

"Johan Nyberg, 31 år, från Falun ger här sin vittnesbörd om resan till att återfödas som en ny skapelse (som skedde för tre dagar sedan)"....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

FÖRSTÖRAREN - FÖRGÖRAREN - FÖRÖDAREN

FÖRSTÖRAREN - FÖRGÖRAREN - FÖRÖDAREN = ORMEN (SATAN)

1 Mosebok Kapitel 3 (Reformationsbibeln)

1 Ormen var listigare än alla djur på jorden, som HERREN Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: Skulle väl Gud ha sagt: Ni ska inte...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Sunda människor VET att Gud skapat man och kvinna

Sunda människor VET att Gud skapat man och kvinna.

De som vill få oss att tro att homosexualitet är gott, är de som fallit för Satans manipulation.

Läs i Bibeln vad som hände städerna Sodom och Gomorra.

Du kan se res...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

En synlig värld och en osynlig värld

I den osynliga världen härskar Gud, vår Skapare, med Sanning.

Där finns också Satan som med Lögn önskar förstöra Guds skapelse.

Satan vill inte att människan ska veta om att han finns, och försöker på så sätt lura oss....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts