About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts in category Teachings

Back to the blog start page

Refuting Pretrib - No Secret Rapture by James C. Gallagher ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=K-9UuBEDJv8

Jeremia 23:16 Så säger Herren Sebaot: Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från Herrens mun....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Eternal, Universal, Glorious Kingdom of Christ - Sermon/Audio

Speaker:

Rev. James C. Gallagher

LISTEN!

~~~~

Ephesians 3:6 "That the Gentiles should be fellowheirs, and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel:"

Acts 10:34-35 Then Peter o...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Israel of God Part 8 of 8 - Mystery Babylon is Jerusalem, not Rome

Speaker:

Rev. James C. Gallagher

The Israel of God Part 8 of 8 - Mystery Babylon is Jerusalem, not Rome

The True Israel of God: Part 1 all parts here

"The Bible defines Israel differently than Zionism does: Israel is the a...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

There Is No Such Thing As A Secret Rapture - Part 1 of 3

Rev. James C. Gallagher

LISTEN!

LISTEN!

1 Thessalonians 4:15-16 For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

~ Is There a Holy Land Today ~ Sermon/Audio

Is There a Holy Land Today

by Rev. James C. Callagher

Deuteronomy 32:35

"To me belongeth vengeance and recompence; t...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Cost of Being a Disciple, Luke 14:25-35 Sermon/Audio

Lukas 14:25-35 Beräkna kostnaden

25 Stora skaror följde honom, och han vände sig om och sade till dem: 26 "Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget li...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Bible Verses about Correction

Hebrews 12:6 FOR THOSE WHOM THE LORD LOVES HE DISCIPLINES, AND HE SCOURGES EVERY SON WHOM HE RECEIVES."

Titus 2:15 These things speak and exhort and reprove with all authority Let no one disregard you.

Proverbs 23:13 D...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Nothing Escapes His Notice" by A. W. PINK

Speaker:

A. W. Pink

Proverbs 15:3 The eyes of the LORD are in every place, Watching the evil and the good....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

There is Only ONE Gospel of Jesus Christ For Jew And Gentile!

There is a man in the Bible, by the name of Simeon, who is spoken about in the Gospel of Luke.

And, behold, there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon; and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel: and t...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

They began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance ~ Video

Acts 2:4 And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance.

https://www.youtube.com/watch?v=EiVaTkE_Y9s

~~~~

BEWARE:

Even those who worship Satan...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Do not be troubling yourself about tomorrow

Matthew 6

Do not do good things so that people will see you do them. If you do, you will get no reward from your Father in heaven.

2 `So when you give money to poor people, do not send men in front of you to blow trumpets or horns. Some pe...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Not Peace - but Division & The Narrow Door by J. C. Ryle

Not Peace — but Division, Luke 12:49-53

J. C. Ryle |

sermon/audio

~~~~

The Narrow Door, Luke 13:22-30

J. C. Ryle |

sermon/audio...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

LYDA GUD = EVIGT LIV & OLYDIG GUD = EVIGT HELVETE

Den som är en kristen är född på nytt.

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

Den som är född på nytt lyder Gud.

Vad är att lyda Gud?

Att l...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Rabbi: 'As A Jew, You Are A Soldier of God'

Rabbi Yisroel Goldstein of Chabad said that the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Schneerson, taught to fight darkness with light.

~~~~

WHAT DOES THE WORD OF GOD SAY ABOUT THE STATEMENT THAT A JEW IS A SOLDIER OF GOD?...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

POSTRIB ÄR RÄTT - PRETRIB ÄR FEL

På många ställen i Guds bok som är Bibeln, kan du läsa om att de kristna (de som är födda på nytt (Joh. 3:3) ska möta Jesus då han kommer på skyarna.

1 Thessalonikerbrevet 4:17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bl...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

LYDNAD

Håller du orubbligt fast ända till slutet din förtröstan och din glädje?

Hebreerbrevet 3:5 Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. 6 Men Kristus är betrodd som Son att råda öv...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

What Happens AFTER the Rapture For Believers? ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=oX47dFb21GE

"Jesus is coming soon.... Revelation 22:12 "behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be"

Crowns are available for us as Christians - we...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Judgement of God ~ Sermon/Audio by John MacDuff

The Judgement of God ~ AUDIO SERMON

1 Korinterbrevet 6:9 Har ni glömt att ing­en orättfärdig skall få ärva Guds ri­ke? Låt in­te be­dra er. Inga otuk­ti­ga el­ler av­gu­da­dyr­ka­...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

DET FÖRÖDANDE AVFALLET

"Det förödande avfallet." - Daniel 8:13

"Synen syftar på ändens tid." - Daniel 8:17

~~~~

1 TIMOTEUS 4:1-1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda and...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

TVÅ SORTERS KRISTNA

Det finns de som lyder Gud.

Det finns de som är inte lyder Gud utan är hycklare.

De flesta som säger sig tro på Jesus är hycklare.

HÄR kan du se alla falska kyrkor, men det finns många fler.

Är du medlem eller bes...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts