About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Archive

Listing posts in category Teachings

Back to the blog start page

Bibelundervisning om Israel, de två vittnena och de 144000 utvalda ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=gp0opLF6-N4

Revelation 1:7 "Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him. Even so. Amen"....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE ANTI-CHRIST & Apostasy from the Gospel - A.W. Pink ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=MVeOOX3qKWA

CHAPTER ONE. INTRODUCTION. 00:00CHAPTER TWO. THE PAPACY NOT THE ANTICHRIST. 27:01CHAPTER THREE. THE PERSON OF THE ANTICHRIST. 01:01:02CHAPTER FOUR. NAMES AND TITLES OF THE ANTICHRIST. 01:38:2...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Du måste få ett nytt hjärta! Du måste födas på nytt!

Du måste få ett nytt hjärta! Du måste födas på nytt!

Johannes Kapitel 3

1 Och bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus på natten och sa till honom: Rabbi, vi vet att du är en...

Read full blog post

Tagged with: 

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Märket, vilddjurets märke

“Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Dopet i den Helige Ande 1/3 - Hans O. Hanson ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=QmNcWWhLTKI

Publicerades den 9 maj 2020

"Johannes Döparen, den största av alla profeter enligt Jesus (Luk 7:28), hade två huvudsakliga uppenbarelser om vem Jesus Kristus var och vad Han kom för att göra....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Matthew Henry - Blessed is the Man that Walks not in the Counsel of the Ungodly

<

https://www.youtube.com/watch?v=bCD_O6Ix1FY

Psalm 17:5 Behåll mina steg på din väg så att mina fötter inte snubblar.

You Must be Born Again - Matthew Henry Bible Commentary on John 3:3 audio...

Read full blog post

Tagged with: 

,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

God’s wrath is to be feared - Corona is planned!

Rockefeller Report of 2010 Proves the ‘Pandemic’ was Planned

~~~~

5. God’s wrath is satisfied in Christ.Link

“In saving us from his own wrath, God has done what we could not do,...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Stand on the Rock! by Jeremy James

This is an immensely challenging time for everyone. When countries and cities are placed in ‘lockdown’ and believers are prevented by law from attending church services, one can be sure the Enemy is behind it all.

This is an immensely chal...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Love of Many Shall Wax Cold - Matthew Henry ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=GUC8Q8CPPbQ&list=PLD7D28E0CDFFEA3D6&index=2&t=0s

"And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Matthew 24:12...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

WHERE ARE GOD´S WATCHMEN? by Dr Phil Kidd

https://www.youtube.com/watch?v=HSIoQ5Dz7sw

Isaiah 56:10-12 His watchmen are blind: they are all ignorant, they are all dumb dogs, they cannot bark; sleeping, lying down, loving to slumber.

11 Yea, they are greedy dogs which can never h...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE ANTICHRIST & A Call to Separation - A. W. Pink ~ Videos

https://www.youtube.com/watch?v=MVeOOX3qKWA

2 Thessalonians 2

3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition; 4 Who opposeth...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Heart Purity By Thomas Watson

"Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Matthew 5:8

The holy God, who is 'of purer eyes than to behold iniquity' calls here for heart-purity, and to such as are adorned with this jewel, he promises a glorious and b...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

FÖRDOMSFULL - VAD ÄR DET?

synonymer.se

påverkad av fördomar, bunden av fördomar, intolerant, inskränkt, trångsynt

motsatsord

fördomsfri, vidsynt

----

Och här är fler så kallade betydelser

bl.a står det s...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Are Women Permitted to Speak in Church? ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=k-l_d8FlIok

"Should women keep silent in church or are they allowed to speak? Well, from the sound of 1 Cor. 14:34-35 it seems as if Paul is commanding that women cannot speak in church and if they want to l...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A.B. Simpson about FAITH

A friend… said, “You were healed by faith.” “Oh, no,” I said, “I was healed by Christ.” What is the difference? There is a great difference. There came a time when even faith seemed to come between me and Jesus. I thought I should have...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Some Characteristic Marks of a Man who is Going to Heaven By Thomas Watson

The Godly Man's Picture, Drawn with a

Scripture Pencil, or, Some Characteristic

Marks of a Man who is Going to Heaven

By Thomas Watson

CHOICE EXCERPTS

Introduction

Characteristics of a godly man, part 1...

Read full blog post

Tagged with: 

,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Efesierbrevet 5:22-33 - HUSTRUR OCH DERAS MÄN - Vad säger Gud?

Efesierbrevet 5:22-33

Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. 23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp. 24 Som församlingen underordnar...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Socialism and Satan - Oswald Chambers / Audio & Text

https://www.youtube.com/watch?v=97LgjsGdOko&list=PL742D6D10B1A6F431&index=2

The Lord's My Shepherd / 23rd Psalm ~ Music/Song

Sverige är en kommunistdiktatur och svensken märker ingenting....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Saint Must Walk Alone - A. W. Tozer - Audio/Sermon

https://www.youtube.com/watch?v=p-dJU7KFdys&list=PL742D6D10B1A6F431...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Matthew Henry - Work out your own Salvation with Fear and Trembling - Audio/Read

https://www.youtube.com/watch?v=pOHPimZa6Q0&list=PLD7D28E0CDFFEA3D6&index=15

""Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and...

Read full blog post

Older posts