About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

Sverige/
SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleHELL - Fire! Fire! VIDEO!


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

John 3:16


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

Top Illuminati Grand Wizard: “We Control Islam and We'll Use It to Destroy the West.” (WW3)

JESUSMediaCreeper Creeper Religion

norwegian translation

Latest posts

Listing posts in category Teachings

Back to the blog start page

A Word about TEMPER by J. R. Miller

"Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you." Ephesians 4:32

More than half of us are bad-tempered—at least an English social scientist tells us so. He claims that this is no mer...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

High Spiritual Cost of a False Water Baptism - Spiritually Dangerous

Counterfeit Water Baptisms are Spiritually Dangerous

The following are examples of counterfeit water baptisms:

If a Freemason or witch who posed as a "pastor" or elder baptized you (such as what happened to my husband and me in 1982) t...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Praying in the Power of the Holy Ghost - The Spiritual Life ~ Videos

https://www.youtube.com/watch?v=OfnA9HKYoDw

Andrew Murray - The Crucified One ~ Video...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Who is the Holy Spirit? How can we Know Him? - A. W. Tozer Sermon

https://www.youtube.com/watch?v=va_BrSislsE

John 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; 17 Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth h...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Kristen tro handlar om att Gud har tagit sín boning i hjärtat......

Det finns bara en tro som är levande. Det är den kristna.

Varför? Jo, för att Gud själv bor i hjärtat på en sann kristen.

Det innebär att Gud har tagit bort stenhjärtat och givit människan ett hjärta likt hans eget.

De...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Path to Power and Usefulness - A. W. Tozer ~ Audio/Sermon

https://www.youtube.com/watch?v=MOke4tfxSpI

Acts 9:17 So Ananias departed and entered the house, and after laying his hands on him said, "Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road by which you were coming, has sent me s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

BIBELN VITTNAR OM SIG SJÄLV (NORSKA) C.F. WISLÖFF ~ VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=OJOcOE27DNs

https://www.youtube.com/watch?v=1CeDxhvZ8aw&app=desktop

"Carl Fredrik Wisløff forkynner om Bibelen. Skal vi tro den, eller tidsåndens diktatur?

Carl Fredrik...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE HEAVENLY FOOTMAN by JOHN BUNYAN 1698 ~ Audio/Sermon

The Heavenly Footman

OR,

A description of the man that gets to Heaven; together with the way he runs in, the marks he goes by; also, some D I R E C T I O N S how to run so as to obtain. With an epistle to all the slothful and careless people...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Gift of Tongues & Interpretation of Tongue ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=pv6IeWaJbSI

Apostlagärningarna 2:17-21

17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud:

Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött.

Era söner och era döttrar skall profetera,

era u...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Andrew Murray Divine Healing Christian Audio book reading

https://www.youtube.com/watch?v=GkT7e9Gd--8

Psaltaren 103

Lova Herren, min själ,

ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn!

2 Lova Herren, min själ,

och glöm inte alla hans välgärningar,

3 han som...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Baptized in the Holy Ghost & Döpt i Helig Ande ~ Videos

https://www.youtube.com/watch?v=EiVaTkE_Y9s

https://www.youtube.com/watch?v=dw2nRMGY_6M...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Last Days And The REAL Destiny Of The True Church ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=h-33CPMip34

Publicerades den 19 sep. 2018

"This video will SHATTER your former belief about the rapture. If you can't handle the truth... you better not watch this video. Or if your cognitive dissonance i...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

Livets Bok - The Book of Life - You must be born Again - Älskar Gud alla? ~ Vid.

Har du ditt namn i Livets Bok?

Om inte, går du evigt förlorad!

Uppenbarelseboken 20:15 "Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön."

Du måste bli en ny skapelse!

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen,...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Where was Jesus for the three days between His death and resurrection? ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=najLlp7HQlA

Publicerades den 12 apr. 2018

"Where was Jesus for the three days between His death and resurrection? There are a lot of theory’s that attempt to answer these questions, but what does the Bible...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

OBEDIENCE - LYDNAD

"The question is often asked: How can I abide in Christ andlive wholly for Him? In our text the Lord gives the simple but far-reachinganswer: obey Him. This is the only way to remain in Him. ”When you obey me youremain in my love, just as I obey my...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Ser Gud på dig som en kristen? A man is a Jew inwardly ~ Video

Romarbrevet 2:28-29 Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. 29 Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ÄR DU EN NY SKAPELSE? ÄR DU EN KRISTEN I HJÄRTAT?

Om du inte är en ny skapelse kommer du inte in i himlen!

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

Vil du komma in i himlen måste du låta Gud föda dig på nytt....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

True Christianity ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=-ox42C5nt9A

(J. C. Ryle, "What Is Needed?" 1895)

(1) True Christianity has always taught the inspiration, sufficiency, and supremacy of Holy Scripture. It has told men that "God's written Word" is...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Marks of a True Conversion! - George Whitefield Sermon/Audio

https://www.youtube.com/watch?v=UQ6YCISfutU

1 Corinthians 13:5 It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.

The following quotes are from George Whitefield:...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Never Been Born Again? Then You Will Never See Heaven!

I remember when I was born again of the Spirit, all the way back in 1989, because that is when I came to know the real Jesus Christ. If you have been reading this Soul Refuge blog for any amount of time, then you know that the Lord delivered me out f...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts

Newer posts