About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23A BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."MediaCreeper Creeper Religion

Listing posts in category Warnings

Back to the blog start page

“They Have No Rest Day Nor Night”

“And the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever: and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name.” —Revelation 14:11...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Se upp för WHO, Världsbanken och FN!!!

"Vaccinsamarbete varnar: ”Det kan bli total köphysteri”"

"Att så många rika länder är drabbade av den nu pågående pandemin gör Gavis arbete svårare, menar Seth Berkley. Han är chef för den internationella samarbetsorganisationen...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

”Om folk visste skulle de inte dricka vattnet”

”Om folk visste skulle de inte dricka vattnet”

~~~~

I Bjuvs kommun där jag bor finns det människor som aldrig dricker av kommunens vatten, då de blir sjuka av det....

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

På sin plats med en påminnelse: TROSRÖRELSEN

https://www.youtube.com/watch?v=T7h0TEMhQcg&feature=emb_title

Hur kan man tro att man är en kristen, då man inte ser något fel i detta spektakel?!

Hur kan någon som menar sig vara kristen tro att Jesus beter sig på detta sätt?...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

HATE SPEECH - "Förbud mot att kritisera invandring och EU är på gång" ~ Video

Förbud mot att kritisera invandring och EU är på gång ~ Video

Ja ja! Så är det.

Allt som sägs får endast vara det som "eliten" (Satan) vill.

Går du utanför dessa ramar, så räknas du som en brottsling....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

EL? & Greta Thunberg gör satanstecken

Det kommer ej att finnas någon el.

Det vet alla som läser Bibeln.

Satan har många knep att fånga människorna på.

Att skaffa elbil är ett av knepen.

ATT TA SIG FÖR PANNAN.

"Göteborgs stad slår s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Rapport: Migranter som riskerar livet inte de fattigaste"

DN: Rapport: Migranter som riskerar livet inte de fattigaste

-----

Hegelian dialektik - så klart!

Satan är på båda sidor.

Uppenbarelseboken 12:9 Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Witchcraft as Entertainment: Who is on The Lord's Side? ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=7IgtHLdEmT4

SOON HALLOWEEN!

watch out !

THE DEVIL GOES AROUND LIKE A ROARING LION!

Deuteronomy 18:10

"There shall not be found among you any one that maketh his son or h...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Poor people they will all go to HELL if they do not repent - NOW! ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=UDEsXVUQeLo

THEY ARE POSSESSED WITH EVIL SPIRITS....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Svenska Pride (Svenska Skäms) - Vi är i de sista dagarna ~ Video

Svenska Pride (Svenska Skäms)

”Vi är ett eventbolag med regnbågsevent som fokus. Våra konsulter är experter på att leverera alla delar för lyckade regnbågsfestivaler och event. Vi hjälper även företag att engagera och exponera...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Wrath of God! - Audio/Videos

CLICK the picture!

https://www.youtube.com/watch?v=7uVpdtk0yU0

https://www.youtube.com/watch?v=Pb6bh8QT1IM

https://www.youtube.com/watch?v=5-0vLCGV-7Q...

Read full blog post

Tagged with: 

,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Byta kön är den ondes (SATANS) påhitt!

Byta kön är den ondes (SATANS) påhitt!

Exakt.

Liksom Gud har han (SATAN) en här.

Denna här består av onda andar

Dessa andar besätter människorna.

Satan har nu hittat på lögnen, att männniskorna ska byta k...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Your Adversary the Devil, Seeking Whom He May Devour - Matthew Henry

https://www.youtube.com/watch?v=O33X-tClKtg&list=PLD7D28E0CDFFEA3D6&index=5&t=0s

1 Peter 5:8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about,

seeking whom he may devour:...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"All förändring i Sverige börjar inom dig själv" ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=ch1q_HrD1no&app=desktop

Publicerades den 6 maj 2019

"Sverige är en antikristlig diktatur inom den större antikristliga politiska strukturen EU. Det är inget politiskt problem vi upplever med sönde...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

FREDSPRISET? Nobel Peace Prize? - 1 Tessalonikerbrevet 5:3

FREDSPRIS?

NOBEL PEACE PRIZE?

1 Thessalonikerbrevet 5:3 Bäst de säga: »Allt står väl till, och ingen fara är på färde», då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola fö...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Madness and Chaos at 2018 Tel Aviv Gay Pride in Israel ~ Video

Myron Fagan about the Illuminati and CFR - Video/Audio

https://www.youtube.com/watch?v=LoWU6jCnasE&app=desktop

THIS IS THE DEKADENT CITY OF TEL AVIV IN ISRAEL (PALESTINE).

People choose themselves to be lost and to be t...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

Greta Thunberg 16 år skolkare

DN

Expressen

~~~~

Kan människor bli mer dummare än så här!

Att tro på en 16-åring som inte ens börjat gymnasiet.

Att hon har funktionsnedsättningen Asperger kan hon inte hjälpa, eller?

(För Gud är...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Judgment Day - by R. A. Torrey

"God now commandeth all men everywhere to repent; because He hath appointed a day, in the which He will judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained; whereof He hath given assurance unto all men, in that He hath raised him from...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

You Must be Born Again - Matthew Henry - FÖDD PÅ NYTT John 3:3

https://www.youtube.com/watch?v=FT5QsjUnQ_s

John 3:3 "Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God."

1 Timotheosbrevet 2:3-4 "Gud vill...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Believe God´s Word the only thing that matters! Believe in JESUS!

Believe the Bible - Believe the Word of God - That is all that matters!!

~~~~

Nya Tider säger:

"Ebbas pappa: Tillsätt haverikommission om utvisningar"

~~~~

De som älskar sanningen vet att världen...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts