About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23A BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."MediaCreeper Creeper Religion

Två sorters människor

Två sorters människor finns: De som tror på sin Skapare och de som inte tror på sin Skapare.

Vilken sort tillhör du`?

Har du tagit emot syndaförlåtelsen eller har du inte tagit emot den?

Har du blivit en ny människa genom...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Forbidden Chapter: Isaiah 53 in the Hebrew Bible ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=cGz9BVJ_k6s

"Did you know that Isaiah 53 is a FORBIDDEN CHAPTER in most synagogues? We read this powerful prophecy with Israelis on the streets. See how deeply they were moved as they came face to face w...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Real Story of HIV: The Deadly Virus that Never Dies by Jeremy James

This articles is not alloweded to publish! But you can find it here:

http://www.zephaniah.eu/index_htm_files/The%20Real%20Story%20of%20HIV%20The%20Deadly%20Virus%20that%20Never%20Dies.pdf

----

"It may help...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

WHO? CORONA?

WHO

Do you trust WHO? And the people behind it? The truth is mostly taken away, but try to find it on the internet.

~~~~

Psalms 64:5,7 'They encourage themselves in an evil matter: they commune of laying snares privily; they say,...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

MÅLET ÄR ATT CHIP(P)A ALLA MÄNNISKOR I HELA VÄRLDEN

Svenska kronan rasar

~~~~

Satan och hans folk (de är många!!) har som mål att sätta ett märke i höger tumgrepp eller på pannan, Uppenbarelseboken kap. 13 vers 16-17, för att de ska kunna kontrollera världens människor, så att...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

At the Rapture, the saints are ascending UP; but at Christ's Second Coming,

the saints are descending DOWN.

ARE YOU READY ?

John 3:16-18

16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

17 Fo...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Har vi beredskap för Corona?" & 'Cattle' Plan ~ Video

f. d. klinikchef Sten Lennquist om kapacitet som avvecklats.

https://www.youtube.com/watch?v=_MkTfB3mPNI

Publicerades den 18 mars 2020

Vi pratar med Sten Lennquist, pensionerad professor i katastrofmedicin och klinikchef vid Universite...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Aaron Russo exposes the truth about womens lib ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=lhJCTFZf03A

"Director aaron russo talking in an exclusive interview about his experience with nick rockerfeller over dinner nick explains the TRUTH beheind women sufferage."

He is revealng the...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MARTIN LUTHER (1483-1546) was one of the greatest religious thinkers and reformers of all time. Founder of the Lutheran Church, his Protestant movement against the dominant Catholicism altered the course of European history. His fortitude in confro...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Gör egen återfuktande handdesinfektion

"Så här gör du handsprit som är effektiv och ändå snäll mot händerna."

Läs mer

Du kan också ta spolarvätska-bil....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Love of Many Shall Wax Cold - Matthew Henry ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=GUC8Q8CPPbQ&list=PLD7D28E0CDFFEA3D6&index=2&t=0s

"And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Matthew 24:12...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Trump Paving Way For Antichrist - Says 'GD' Twice At NC Rally 7-17-19 ...

...Doubling Down Blaspheming Rev. 13:6 [vid]

This has to be the first time in "modern history" that the most powerful political figure in the world has stood up in his position and openly cursed the LORD God Almighty - see: Rev. 13:6 [note:...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ARLA-OST INNEHÅLLER GMO

"Arlas Hushållsost är en av de ostar som redan idag innehåller det GMO-framställda ystenxymet. Flera av Arlas ostar som säljs i butikerna idag framställs med hjälp av en GMO-framställd löpe, kallad för ystenzym. För att göra sin produktio...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

CORONA-VIRUS? ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=CtfqUtW_8AA

Coronavirus Fake Germie Thing Ultra-Magnified Reveals The Reality - Corona A Massive Hoax ... 'Cattle' Plan

Without question the greatest largest most fantastic problem-reaction-solution ordo...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"America is a golden calf and we will suck it dry, chop it up, and sell it off"

Netanyahu’s Shocking Warning in Fink’s Bar

“If we get caught they will just replace us with persons of the same cloth. So it does not matter what you do, America is a golden calf and we will suck it dry, chop it up, and sell it off piece by piece until there is nothing left but the world’...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Martin Luther och Satans Synagoga

Angela Ander: Blogg - Laglöshetens hemlighet

När den protestantiske reformatorn, prästen och teologiprofessorn Martin Luther (1483-1546) arbetade med att översätta bibeln till tyska, ville han göra det så noggrant som möjligt. Han tog...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Lördagsintervju 78 - Palmevittne om hur vapnet gömdes på vinden i Spånga ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=uaYZVtaIn0U&app=desktop

Publicerades den 14 mars 2020

Vi hade nyligen en intervju med Leif Ljungvist, den så kallade "Chevamannen". Han var ögonvittne och på plats när Olof Palme blev skjuten. Detta h...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Epidemic-Card-Illuminati // 'problem-reaction-solution'

Another Voice (Rev. 18:4)

"And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people,

that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues."

Read more...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Snart kommer Jesus till jorden igen. Är du beredd?

~~~~

Uppenbarelseboken 5:9-14 Och de sjöng en ny sång och sa: Du är värdig att ta bokrullen och öppna dess sigill, för du blev slaktad och har friköpt oss åt Gud med ditt blod från alla stammar och språk och folk och folkslag, 10 o...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

American Street Preacher Assaulted In Jerusalem While Preaching ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=wYu8N1IuNqQ&app=desktop

Johannes 15:18-21 Om världen hatar er, så ska ni veta att den har hatat mig före er. 19 Om ni vore av världen, skulle världen älska sitt eget. Men eftersom ni inte är av v...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts

Newer posts