Markus evangelium 10:6 Från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna

Konsten kan visa båda sidor - både Gud och Satan.

I fallet med Elisabeth Ohlson Wallins bilder så kan alla se att det är mörkrets sida -...

Read full blog post