Psalm 10:4 I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud, i alla hans tankar finns ej plats för Gud.

~~~~

Sagt av Agnes Wold:

”Som tur e så dödar den ju i princip bara gamla människor vilket vi får vara tacksamma för.”...

Read full blog post