"I den sista tiden kommer hånfulla människor som drivs av sina gudlösa begär. Det är sådana som skapar splittring, oandliga människor som inte har Anden." Judas 1:18-19

"Henok, i det sjunde släktledet efter Adam, profeterade om dem: "...

Read full blog post