Disobedience is SIN

Olydnad är SYND

Lawlessness is SIN

Laglöshet är SYND.

Rebellion is SIN.

Rebelliskhet är SYND.

To not obey God is SIN.

Att inte lyda Gud är SYND.

Människan började med...

Read full blog post