30 APRIL Walpurgis night/Beltane: One of the most important nights on the satanic calendar. Blood rituals and human sacrifice take place.

Jesaja 59:3-5 Ty era händer är fläckade av blod, era fingrar av missgärning. Era l...

Read full blog post