De judiska sionisterna och kabbalisterna har förutom den ekonomiska makten, i sitt ägande av (eller inflytande över) alla banker, industri och handel), makten över massmedia, utbildningsväsende (såsom högskolor och universitet), kultur (utgiva...

Read full blog post