About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts tagged with Bibeln

Back to the blog start page

Gud skall vedergälla var och en efter hans gärningar t.ex lögnare som Hawking

Psalm 33:6-9

Himlen är skapad genom Herrens ord, alla dess härskaror genom hans muns ande.

7 Han samlar havets vatten som i en hög, han lägger djupen i deras förvaringsrum.

8 Hela jorden må frukta Herren , alla s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ANANIAS OCH SAFIRA OCH GUDSFRUKTAN

Apostlagärningarna 5Ananias och Safira

5 En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. 2 Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och lade för apostlarnas fötter. 3 Då sa...

Read full blog post

Bibeln är sann. Astronomerna ljuger.

Igår talade (svamlade) någon på P1 som kallade sig astronom. Bl.a. sa han att jorden rör sig runt solen. De som kallar sig astronomer är frimurare. De har sålt sin själ till Satan. Deras livsluft är lögnen.

Många trivs i lögnens rik...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Namnet Jesus

I namnet JESUS finns det frälsning.

I namnet JESUS flyr demonerna.

I namnet JESUS blir människan frälst (räddad).

Apostlagärningarna 4:12 Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som männi...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Är du fri?

En person som inte lärt känna Gud genom Jesus Kristus kan tro att hon är fri.

Men det är en lögn.

Verkligheten är att utan Jesus i hjärtat (en ny skapelse 2 Kor. 5:17) kan INGEN vara fri.

Johannes 8:32, 36 Ni ska lära kä...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

VILKEN GUD TROR DU PÅ?

TROR DU PÅ FRIMURARNAS GUD?

TROR DU PÅ JEHOVA VITTNES GUD?

TROR DU PÅ MORMONERNAS GUD?

TROR DU PÅ SJUNDEDAG ADVENTISTERNAS GUD?

TROR DU PÅ KRISTENSAMFUNDETS GUD?

TROR DU PÅ DEN KATOLSKE GUDEN?

TROR DU P...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Vilka är Guds Bud? & Hur du blir frälst! DO YOU HATE YOUR SIN?

Guds Bud är t.ex.:

1. Du ska inte utöva homosex.

2. Du ska ära och hedra dina föräldrar.

3. Du ska inte ljuga.

4. Du ska inte vara girig.

5. Du ska inte ta mutor.

6. Du får inte skilja dig förutom då...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Guds Bud gäller ALLA

Guds Bud gäller ALLA - inte bara de kristna.

ALLA är skyldiga att hålla Guds bud.

Dock kan inte hedningar hålla Guds bud. Det är för dem omöjligt.

Ingen kan hålla Guds bud i egen kraft.

Det vet Gud. Därför sände...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Make friends video statement" - Antje Jackelén talks ~ Video

Det är detta den svenska kristenheten skrivit under på!

Se SKR medlemskyrkor Sveriges Kristna Råd!

Ca 2.5 min. in kan du höra ärkebiskop Antje Jackelén som den sataniska ulv hon är!

Tror Sveriges kristenhet att...

Read full blog post

Feministpastorn Esther Kazen ett hån mot Jesus!

Feministpastorn Esther Kazen i Flatåskyrkan Göteborg ger fingret till homofobi

Esther Kazen, Satans sändebud för Equmeniakyrkan - en "kyrka" som de namnkristna (falska kristna) skapat.

-----

Här ser du ett strålande (avskyv...

Read full blog post

Gud avskyr samfund och kyrkor

Jesus kom inte till jorden för att bygga kyrkobyggnader.

Jesus kom till jorden för att rädda sitt folk.

Att du är med i en samfundskyrka eller annan kyrka betyder inte att du tillhör Gud.

Den som tillhör Gud följer överhe...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Nun's Story of Satanic Ritual Abuse by Catholic Church ~ Video

Jeremia 7:17-19 Ser du inte vad de gör i Juda städer och på Jerusalems gator? Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt a...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

SATANS FOLK HAR KÖPT UPP SVERIGES LAND OCH ALLA MÄNNISKOR!

Sant?

Naturligtvis!

Tror du att låg ränta är en slump eller till för människornas bästa?

Fattar du inte att denna finns för att människor ska sätta sig i skuld!

Har människorna (eller "individer" som media föred...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The United States and Israel have made it official: The two countries signed

a new 10-year military-assistance deal on Wednesday, representing the single largest pledge of its kind in American history.

The United States and Israel have made it official: The two countries signed a new 10-year military-assistance deal on...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , , , , , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Nej, vi duger inte som vi är!

Nej, vi duger inte som vi är!

Om vi duger som vi är, så hade inte Jesus behövt dö på korset.

Så här skriver en kyrka som inte talar sanning utan talar utifrån sitt onda hjärta:

"Vi är en kyrka i hjärtat av Stockholm s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Judarna är lurade av Satan och hans folk! 5 Mosebok 30 - EN KVARLEVA SKA RÄDDAS

5 Mosebok kapitel 30

Att lyssna till Guds ord - en fråga om liv och död

1 När allt detta kommer över dig, välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig, och du lägger detta på ditt hjärta bland alla de hednafolk dit H...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Central Banks List - Globalisten Stefan Ingves Riksbanken - FED

Bank of Sweden

The Bank of Sweden, otherwise known as Sveriges Riksbank is the central bank of Sweden and the oldest bank in the world, opening its doors in 1668 in Stockholm. The issuing currency of the bank i...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Att vara en kristen

Att vara en kristen är att följa Jesus.

Att vara en kristen är att älska Guds Ord.

Att vara en kristen är att ha tagit emot livets gåva.

Att vara en kristen är att ha ett evigt liv.

Att vara en kristen är att ha l...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

BUSTED Pilot Forgets To Turn Off CHEMTRAILS while landing VIDEO

VIDEON OCH BILDEN FRÅN "LEVANDE TRO BLOGGEN".

~~~~

Hela världen - alla regeringar - är i den ondes våld.

Svensk regering med sin lögnmedia - utländsk och inhemsk - (ex. här) är inget undantag.

De är alla marion...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Vad är sanning?

Pilatus sa: Vad är sanning? (Joh. 18:38)

Även jag ställde den frågan:

VAD ÄR SANNING? (Läs mitt vittnesbörd)

Varför lät Pilatus mörda Jesus?

Därför att han lyssnade på de som ville korsfästa Jesus....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts

Newer posts