Att stanna kvar i syndens träsk eller bli fri...det är frågan...?

~~~~

Dom över Sverige

Birger Claessons bok utkom första gången på 50-talet och väckte då stor uppmärksamhet. I boken beskrivs hur Eur...

Read full blog post