Läs om hat mot FUNDAMENTALISM!

Carolyn Hamlett Who Was Born Into The Illuminati Exposes Plan To Kill All Christians!

Psalm 124:8 Vår hjälp är i Herrens namn,
 han som har gjort
 himmel och jord.
...

Read full blog post