https://www.youtube.com/watch?v=tJaDckLacVo&feature=emb_title

‘I'm a very wealthy man,’ says Kenneth Copeland;

Mirakelkonferensen 2020 - Församlingen Arken

Är församlingen Arken från Gud?

1 Joh...

Read full blog post