Honom, som sitter på tronen, och Lammet, tillhör välsignelsen och äran och priset och makten i evigheternas evigheter.

https://www.youtube.com/watch?v=VTByzluCtMo

Uppenbarelseboken Kapitel 5

1 Och jag såg i höger hand...

Read full blog post