About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts tagged with ECUMENICAL

Back to the blog start page

Billy Graham: Forerunner to Antichrist - Sermon/Audio

Billy Graham: Forerunner to Antichrist

Gregory A. Miller...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Billy Graham Preaching about his Departure to Heaven"

(The lying source !!!)

~~~~

?!Billy Graham´s departure!?

Tragic, but Billy Graham is now in HELL!

He preached a false gospel!

How could he be in heaven!?

There is only one Gospel and that is Jesu...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Dr Martyn Lloyd-Jones rekommenderade inte Billy Graham

"Du har nog inte missat nyheten att Billy Graham har avlidit 99 år gammal. Många har lyft fram hans liv under dagarna och Gospel Coalition var snabba med att skriva en blogg post om hans liv vilket också Evangeliecentrerat var snabba med att över...

Read full blog post

Dr. Ron Carlson Exposes Freemasons ~ Video

Efesierbrevet 2:8-9 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Dr. Ron Carlson, the founder and original President of Chris...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

An Exposure of the Alpha Course

An Exposure of the Alpha Course

SERMON-AUDIO

Rev. John Greer is pastor of the Ballymena Free Presbyterian Church and current Moderator of Presbytery in Northern Ireland. Born in County Antrim, Mr. Greer was minister of Sixmilecross Fr...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Exposed: Fritz Springmeier New Data, Rick Warren's Mentor Peter Drucker ~Video

fritz, springmeier, de-programmer, Illuminati, occult

***

FRITZ SPRINGMEIER – ANOTHER HUMAN TRAGEDY

John S. Torell

Articles like these are not fun to publish. It brings grief to the body of Christ and it tends to give credit to the Devil who does not need any more publicity. But w...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ISIS-Virgin Mary-Queen of the New Order & YOGA is Bad ~ Videos

Isis.svg

(photo Wikipedia)

Yoga es Malo/Yoga is Bad

***

Buddhism and the Bible...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Inside the Vatican & THE SECRETS OF SCIENTOLOGY !!! - Videos

THE SECRETS OF SCIENTOLOGY !!! (FULL DOCUMENTARY) Watch This!!

***

(HOW MANY SPIES HAVE THE MEGA "EVANGELICAL" CHURCHES AND OTHER FAMOUS CHURCHES AND "PASTORS"?)

Extraordinary Christian Testimonies that Expose John...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The whole Assembly of God the Body of Christ is in a deep global crisis

We must humble us before God's word to understand what the Assembly of God is

To learn and understand the truth of the Assembly of God, we must be humbled before God's word. Humility is that be susceptible to teaching. Jesus has said that we...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Rick Joyner, Todd Bentley, Ulf Ekman & A BIBLICAL LOOK AT THE TORONTO BLESSING

Matt. 24:25 "False christs and false prophets are going to appear and produce great signs and wonders to mislead, if it were possible, even God's own people. Listen, I am warning you."

Todd Bentley predicted big “like Finney” reviv...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Christianity Today and the Common Good & WHAT IS THE CHAOS THEORY?

The one-eye symbolism commonly used by those in the occult to represent the Eye of Horus (Satan), was placed on the cover of the April 2010 issue of Christianity Today. Those who use the symbolic eye are knowingly pushing the agenda of illuminated d...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

MorningStar Ministries Hosts Roman Catholic Priest

If this doesn't convince you that the Catholic church is closing in on us, nothing will. For the next few days, MorningStar Ministries is opening the curtain for Act 1 of their ecumenical show. This particular priest is known for his gift of healing...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Dr. Jim Garlow: Useful Idiot or Fascist Change Agent

Dr. Jim Garlow at Skyline Church in LaMesa, CA

Nearly 25 years ago, radio and television evangelists began speaking about a new political religion that would direct its efforts toward taking control of all institutions, including mainstream...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Are Catholics Christians By Richard Bennett ? & Sveriges Kristna Råd

By Richard Bennett

The Catholic Church presupposes itself to be Christian. Nothing could be farther from the truth; yet, the Catholic Church has presented and promoted herself in that guise particularly since the close of the Second V...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

MAY 2012 CONFERENCE TO INDOCTRINATE CHILDREN INTO BRIAN MCLAREN MYTHOLOGY

For certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for this condemnation, ungodly people, who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord, Jesus Christ… Yet in like manner these people also, r...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS