VI LEVER ALLA ETT ANDETAG FRÅN DÖDEN! DU VET INTE NÄR DU SKA DÖ! ÄR DU REDO?

https://www.youtube.com/watch?v=cXZ03_JAKj4

Matthew 25:41 Then He will also say to those on the left hand, 'Depart from Me, you cursed, into th...

Read full blog post