About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts tagged with EXPOSING

Back to the blog start page

FALSE WORSHIP - CATHOLIC "CHURCH" ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=pGL_ANZMVBg&app=desktop (Got the video from a Christian friend)

Matthew 7:15 Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.

~~~~

Th...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jews & Christians are Bamboozled by Judaism - Michael Hoffman

(En bild säger mer än tusen ord)

Judaism above all is, a religion of deceit and self-worship, and pride is the paramount destroyer," says Michael Hoffman who adds: "I view my work as an expression of love for Judaic people and as a conduit...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

John Macarthur’s Spiritual Mentor was a Jewish Rabbi

John Macarthur’s father, Dr. “Jack” Macarthur, in addition to being the director of the foundation which started Fuller Seminary, was in Henrietta Mears’ inner circle and was involved at the highest level of the world ecumenical movement. The...

Read full blog post

Russia Metro Hoax - You Can't Handle The Truth! ~ Video

Also watch this one but they have to spy on you!

The criminals have one goal. iI is to put their god Satan on the throne:

"Some day, I predict, a man will rise by whose hands a federation of the world will be so effe...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Tio tumregler för god ekumenik med kommentarer - Laglöshetens hemlighet

Texten är hämtad från Sveriges kristna råds hemsida och den beskriver hur detta råd (som alla etablerade kyrkor i Sverige är medlemmar i) arbetar med att förfalska och tillintetgöra den sanna kristna läran för att den kommande Antikrist ska...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

SAMFUND OCH KYRKOR ÄR FRÅN SATAN & Laglöshetens hemlighet

Är det inte märkligt att så fort en person blir född på nytt (kristen), så börjar hon uppsöka samfund såsom pingstkyrkor, frälsningsarmén, svenska kyrkan osv. - vad de nu kallas.

De har många namn för att dölja att de alla egentl...

Read full blog post

Därför sänktes Titanic - Why They Sunk The Titanic - FED/Eustace Mullins - Video

Sammanfattning: Dokumentär om hur det egentligen gick till: ett gigantiskt försäkringsbedrägeri iscensatt av Rothschild agenten J P Morgan för syftet att undanröja motståndet mot upprättandet av det privatägda Federal Reserve.....

Read full blog post

Rupes Nigra - Pooles - Flat Earth - Exposed - Luke 8:17

Wikipedia:

- Detail from Mercator's map of the Arctic (ca 1620 edition), showing the Rupes Nigra at the North Pole, surrounded by four large islands.

Gerardus Mercator - Cropped from 1606 Mercator Hondius Map of the Arctic (First...

Read full blog post

WINDOWS 10 AUTOMATISK INSTALLATION! ~ Video

OBS! Du "uppgraderas" till Windows 10

utan att du bett om det!!

Matteus 24:12-14

...och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. 13 Men den som håller ut till slutet ska bli frä...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

James Longley’s “Gaza Strip” - Film

260N8569-1.jpg

CLICK! (and more photos HERE)

------

Film review: James Longley’s “Gaza Strip” (2002)

SE FILMEN HÄR!

Israel lobby fails to block screening of Palestinian film at Cannes

~~~~

" The present map...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Äldreförsörjningsstödet till äldre parasiter - medmer - Experimentlandet Sverige

Äldre från 65 år och uppåt har när de anländer till Sverige och utan att ha arbetat en endaste dag, rätt till något som kallas äldreförsörjningsstöd. Detta äldreförsörjningsstöd ger efter att bostadskostnaden (hyran) är betald en “...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Fiskstim, Sveriges Skäggebarn, Utländsk Rånare, NWO, Mörkermän, Satans Synagoga

godasillar

Som ett fiskstim?

Man frågar sig vilka krav de kommer att ställa när de väl får svenskt medborgarskap.

***

Läs här!

***

Borde det inte vara...

Read full blog post

William Guy Carr, Pawns in the Game (1958) ~ Video & HAS THE MESSIAH COME?

Text here and here

-Commander Carr is known to many Canadians who have attended his public lectures. He toured Canada for the Canadian Clubs in 1930-31. He warned people of the existence of an International Conspiracy. He foretold that the con...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Behold the Alarming Genius of the Vatican Papal System By Richard Bennett

In face of the alleged catastrophic effects of global warming, the Vatican called the nations of the world to an ethical and economic revolution. It insists that the destruction of the world’s ecosystem calls for changes in lifestyles and energy co...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Who’s Getting Rich off the Prison-Industrial Complex?

Greed Greed Greed Greed Greed Greed Greed

You likely already know how overcrowded and abusive the US prison system is, and you probably are also aware that the US has more people in prison than even China or Russia. In this age of priv...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE NIMROD TECHNOLOGY - CERN

NIMROD TECH

Many people have heard the quote from Britain’s Victorian Prime Minister Benjamin Disraeli when he said that the world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes. One should keep that in mi...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Former Drone Operator Speaks Out & FUTURE WAR MACHINES - Videos

us_drone_operator.si

Former drone operator Brandon Bryant has shown a level of courage that is incredibly uncommon. He has taken a public stand on the the criminal use of drones in the US military and is likely under immense pressure for doing so. In watching Brandon’s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

David Icke is a Witch - Repent before it is everlasting too late

BEWARE OF DAVID ICKE AND MAXWELL JORDAN!

David Icke Exposed as an illuminati Witch Video

In this ongoing article I take Mr David Icke to pieces using his own words and other evidence against him confirming that he is o...

Read full blog post

Hillsong False Prophets and Infestation of Occult Symbols

Hillsong Illuminati

Thesemen are springs without water and mists driven by a storm. Blackest darkness isreserved for them. For they mouth empty, boastful words and, by appealing tothe lustful desires of sinful human nature, they entice people who are justescaping from t...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Ta er till vara för falska profeter! New Wine - Styrelsen i Sverige

NEW BOOKLET TRACT: The New Age Propensities of Bethel Church’s Bill Johnson

The New Age Propensities of Bethel Church’s Bill Johnson is our newest Lighthouse Trails Print Booklet Tract. The Booklet Tract is 18 pages long and se...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts