"Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet."


Matteus 21:21 "Jag säger er sanningen: Om ni har tro och inte tvivlar, så kan ni göra inte bara sådant som med fikonträdet. Ni ska till och med kunna s...

Read full blog post