En person som inte lärt känna Gud genom Jesus Kristus kan tro att hon är fri.

Men det är en lögn.

Verkligheten är att utan Jesus i hjärtat (en ny skapelse 2 Kor. 5:17) kan INGEN vara fri.

Johannes 8:32, 36 Ni ska lära kä...

Read full blog post