Göteborgspolis: Vi har al Qaida och IS i Sverige

~~~~

Inte bara vissa muslimer utan Satans Synagoga, Världshärskarna med sina lakejer, folk inom FN, frimurarna och de andra onda redskapen - alla ser de fram emot sin gud Satan - på t...

Read full blog post