"... var och en som tror på honom (JESUS) kommer inte att förgås utan får evigt liv!" (Johannes 3:16)

~~~~

What is

Transhumanism?

Transhumanism is a way of thinking about the future that is based on the premise that th...

Read full blog post