About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts tagged with gospel

Back to the blog start page

The Gospel of Healing by A.B. Simpson

The Gospel of Healingby A.B. Simpson Healing: The Scriptural Foundation

Not simply healing but health. Man has a twofold nature. He is both a material and a spiritual being. And both natures have been equally affected by the Fall. His body is expo...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Take the Full Gospel to the World" - A. B. Simpson

Albert Benjamin Simpson was born in Prince Edward Island, Canada on December 15th, 1843 to James and Janet (Clark) Simpson. His family had emigrated from Scotland and Simpson's religious training was through his parent's Scott...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Take A Trip Into The Depths Of HELL ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=-JcOFHrcWOE

This is the place Jesus warned the world about.

Om du vägar att tro på det Jesus gjorde på korset, får du bära dina synder själv -

i evighet!!

FLY FRÅN KYRKORNA SO...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Nothing But the Blood of Jesus" ~ Music/Videos

https://www.youtube.com/watch?v=mZg8_UEGYT8

What Can Wash Away My Sin

Author: Robert Lowry (1876)

1. What can wash away my sin?

Nothing but the blood of Jesus.

What can make me whole again?

Not...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

MUSLIM DAY RALLY JESUS vs MUHAMMAD ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=hfip241vnMM&app=desktop

"Exodus 3:14 "And God said unto Moses, I AM THAT I AM"

John 8:58 "Jesus said...Before Abraham was, I am."

That all the people of the earth may know that the LORD is God,...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

EVANGELIET SKA PREDIKAS I HELA VÄRLDEN SEDAN SKA SLUTET KOMMA

När judarna överlämnat Jesus i hedningarnas händer hände detta:

Matteus 27:50-54 "Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. 
 Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skak...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

SYNDARE - FRÄLST AV NÅD

ALLA HAR SYNDAT!

~~~~

Inte bara att vi är många som gjort förfärliga saker i våra liv.

Vi visste inte ens om det!

(Människor kan mena under ett helt liv, att de aldrig syndat!)

Satan är expert på att förbl...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

SALVATION/NOT GUILTY! - FRÄLSNING/DU ÄR INTE SKYLDIG! ~ VIDEO

Ephesians 2:8 "For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God."

Efesierbrevet 2:8 "Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det icke av gärningar, för...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Jewish People Still Reject the Counsel of Their Own Prophets

Who Prophesied of Jesus Christ, the Only One Who Can Save Their Lost Souls!

One of the most heartbreaking scriptures that can be found in the Word of God is the following verse from the gospel according to Matthew. These words were...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE MISSION OF THE CHURCH

The mission of the Church of Christ is distinctive. All institutions have a mission statement. This mission statement is often presented to potential customers so that they might understand certain facts about that institution. A mission statement se...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS