About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts tagged with Gospel

Back to the blog start page

Take A Trip Into The Depths Of HELL ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=-JcOFHrcWOE

This is the place Jesus warned the world about.

Om du vägar att tro på det Jesus gjorde på korset, får du bära dina synder själv -

i evighet!!

FLY FRÅN KYRKORNA SO...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Nothing But the Blood of Jesus" ~ Music/Videos

https://www.youtube.com/watch?v=mZg8_UEGYT8

What Can Wash Away My Sin

Author: Robert Lowry (1876)

1. What can wash away my sin?

Nothing but the blood of Jesus.

What can make me whole again?

Not...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

MUSLIM DAY RALLY JESUS vs MUHAMMAD ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=hfip241vnMM&app=desktop

"Exodus 3:14 "And God said unto Moses, I AM THAT I AM"

John 8:58 "Jesus said...Before Abraham was, I am."

That all the people of the earth may know that the LORD is God,...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

How Satan Hijacks The Gospel Through Counterfeit Religion!

1 Petrusbrevet 5:8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

https://www.youtube.com/watch?v=SyYKoyOawD0

If you are a Christian, one who has...

Read full blog post

EVANGELIET SKA PREDIKAS I HELA VÄRLDEN SEDAN SKA SLUTET KOMMA

När judarna överlämnat Jesus i hedningarnas händer hände detta:

Matteus 27:50-54 "Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. 
 Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skak...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

SYNDARE - FRÄLST AV NÅD

ALLA HAR SYNDAT!

~~~~

Inte bara att vi är många som gjort förfärliga saker i våra liv.

Vi visste inte ens om det!

(Människor kan mena under ett helt liv, att de aldrig syndat!)

Satan är expert på att förbl...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

SALVATION/NOT GUILTY! - FRÄLSNING/DU ÄR INTE SKYLDIG! ~ VIDEO

Ephesians 2:8 "For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God."

Efesierbrevet 2:8 "Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det icke av gärningar, för...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

What's Wrong With The Gospel? P 1-4 & Oh Lord, You're Beautiful by Keith Green

Collection of Whimsical Flowers and Swirls

I listened to this original video by Keith Green the other day and it will make you weep inside. Keith mentioned that it was the year 1982, and I am sure he had no idea that he would die in a small plane crash, at the age of 28, that same year. You...

Read full blog post

WHO IS JESUS? by Walter R. Martin & Jehovah's Witnesses Cult Exposed ~Videos

cross and the crown emblem

Illuminati pagan tomb of Charles T. Russel...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

What Must I Do to be Saved? By John R. Rice

What must I do to be saved? Here in the simplest, shortest form is put the question to which every man must learn the answer, or spend eternity lost, away from God, suffering the torments of the damned! Thank God, this question is asked and answered...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Jewish People Still Reject the Counsel of Their Own Prophets

Who Prophesied of Jesus Christ, the Only One Who Can Save Their Lost Souls!

One of the most heartbreaking scriptures that can be found in the Word of God is the following verse from the gospel according to Matthew. These words were...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

What You Need To Know About Salvation And Eternity:

A Message For The Whole World, Both Jewish and Gentile1] Know The Truth About Yourself

You may say that you are not interested in spiritual things, but now is a great time to get interested if you know what is good for you. Did you know that the w...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE MISSION OF THE CHURCH

The mission of the Church of Christ is distinctive. All institutions have a mission statement. This mission statement is often presented to potential customers so that they might understand certain facts about that institution. A mission statement se...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS