Är "klimatet" det viktigaste?

Om du lyssnar på media så är det så.

Men media är inte styrt av goda intressen utan av onda.

Det viktigaste för människan är att tänka på att hon lever ett andetag från döden.

Ä...

Read full blog post